BLOG
JAK SPRAWDZIĆ DETEKTYWA?

Detektyw pomoże w takich sprawach, jak niewierność małżonka, spory gospodarcze, ustalenia majątkowe, wykrywanie podsłuchów czy odnalezienie dzieci, które uciekły z domu. Trzeba jednak pamiętać, że w tym zawodzie liczy się nie tylko skuteczność, ale również dyskrecja. Zanim więc powierzymy swoje prywatne sprawy detektywowi warto go dokładnie sprawdzić. Podpowiadamy jak to zrobić i co brać pod uwagę.

Opinie innych, którzy korzystali z usług detektywa
Chcąc dowiedzieć się więcej o usługach danego detektywa, warto wykorzystać Internet. Na forach nie brakuje informacji na temat tego, czy dana osoba rzeczywiście godna jest zaufania i solidnie zajmie się powierzoną sprawą. Popytać można również znajomych chociaż to rozwiązanie może okazać się ryzykowne, jeśli zależy nam na tym, aby fakt poszukiwania detektywa pozostał tajemnicą.

Kompletne dane teleadresowe
Jeżeli wybrany przez ciebie detektyw jako formę kontaktu wybiera adres mailowy, zwróć uwagę na to, czy na witrynie internetowej detektywa widnieją również dane teleadresowe: pełny adres siedziby firmy, imię, nazwisko. Jeżeli tych informacji na stronie nie dostrzegasz, a detektyw broni się przed ich podaniem, lepiej poszukaj innego.

Licencja
Każdy detektyw powinien posiadać licencję – jest to podstawowa kwestia w tym zawodzie. Warto podkreślić, że każdy szanujący się detektyw zaprezentuje licencję klientowi sam – nie trzeba się o to prosić. Zawsze bardzo dokładnie przeczytaj ten dokument, sprawdź też, czy dane w nim zawarte są prawdziwe. W tym celu warto skontaktować się z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji – to właśnie tutaj prowadzony jest specjalny rejestr osób, które prowadzą tego rodzaju działalność. Pomocna może okazać się również witryna internetowa  Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, którego nasze biuro jest członkiem.

Wpis do ewidencji
Każde biuro detektywistyczne, które prowadzi swoją działalność w sposób legalny, powinno posiadać wpis na listę działalności regulowanych. Spis prowadzi wspomniane już Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – korzystanie z niego jest dozwolone dla wszystkich. Bez obaw można więc się z nim zapoznać, tym samym sprawdzając, czy wybrana przez nas agencja posiada wszelkie niezbędne uprawnienia.

Ubezpieczenie OC
Polskie prawo nakłada na agencje detektywistyczne konieczność posiadania polisy ubezpieczenia OC. Jeżeli w trakcie swojej pracy detektyw wyrządzi jakieś szkody, zostaną one pokryte bez ubezpieczyciela. Lepiej unikać korzystania z usług agencji, której takiej polisy nie posiadają. Nie tylko działają one wtedy nielegalnie, ale w przypadku jakichkolwiek szkód detektyw mógłby dochodzić od nas zadośćuczynienia, udowadniając, że działał w naszym imieniu. A to byłaby już sytuacja bardzo niekorzystna.

Stosowna umowa
Zanim detektyw przystąpi do wykonania jakichkolwiek czynności, powinien podpisać ze swoim klientem odpowiednią umowę. W żadnym wypadku nie należy z tego rezygnować. Jeżeli detektyw będzie próbował wymusić na tobie rezygnację z podpisania umowy, motywując to dyskrecją i tajemnicą, lepiej poszukać innej agencji. Podpisanie umowy to zawsze gwarancja tego, że usługi zostaną wykonane. To również możliwość dochodzenia własnych praw wtedy, kiedy detektyw nas oszuka. Umowa daje również poczucie bezpieczeństwa.

Rachunek lub faktura
Uczciwy detektyw, prowadzący legalną agencję detektywistyczną, zawsze odprowadza podatek od osiąganego dochodu. Oznacza to, że wystawia swoim klientom albo faktury VAT, albo rachunki. Jeżeli na wstępie detektyw mówi ci, że nic takiego nie będzie miało miejsca – lepiej zrezygnuj z jego usług. Brak dowodu opłaty sprawia, że nie będziesz w żaden sposób mógł udowodnić tego, że korzystasz lub korzystałeś z jego usług.

Raport
Praca każdego detektywa musi zakończyć się stosownym raportem, który dostarczany jest klientowi w formie pisemnej. Nie jest to wymysł detektywów – takie standardy stawia polskie prawo. Raport potrzebny jest klientowi również wtedy, kiedy chce go użyć na przykład w sprawie sądowej. Bardzo ważne jest więc, aby dopilnować spełnienia tego obowiązku przez detektywa. Bez raportu jego usługi mogą bowiem okazać się bezużyteczne. Każda szanująca się agencja informuje klienta już na samym początku współpracy, że raport taki zostanie wykonany.

Kto będzie prowadził sprawę?
Duże agencje detektywistyczne zatrudniają szereg osób, z których nie wszystkie posiadają stosowną licencję detektywa. Jeżeli zamierzasz więc korzystać z agencji tego rodzaju, zawsze dokładnie wypytaj o to, kto konkretnie będzie prowadził właśnie twoją sprawę. Dobre agencje wyznaczają jedną osobę. Pozwala to na zachowanie porządku i daje klientowi poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście w dużych agencjach pracują również osoby zajmujące się chociażby informatyką śledczą – pomagają one detektywowi prowadzącemu sprawę i czynią jego pracę bardziej efektywną. O takich dodatkowych specjalistów również zawsze warto zapytać.

Niczego nie lekceważ
Decydując się na usługi detektywa, powierzasz mu swoja sprawy prywatne. Dlatego nie lekceważ żadnego z przedstawionych punktów. Dzięki temu wybierzesz detektywa – profesjonalistę, który na pewno ci pomoże.

Praca detektywa: podsłuchiwanie – co na to mówi polskie prawo?

Wielu osobom praca detektywa kojarzy się z zakładaniem kolejnych podsłuchów. Tymczasem warto zastanowić się nad tym, czy taki podsłuch jest legalny oraz kto i kiedy może z niego korzystać.

Czy to jest legalne?
Polskie prawo, a konkretniej ustawa z dnia 16 lipca 2004roku, zakazuje stosowania podsłuchów. Zgodnie z artykułem 267 każdy, kto wchodzi w posiadanie informacji nieprzeznaczonej dla niego, stosując w tym celu takie metody, jak podłączenie się do przewodu  służącego do przekazywania informacji lub przełamując elektroniczne, magnetyczne albo inne szczególne jej zabezpieczenie zagrożony jest nie tylko karą grzywny, ale nawet pozbawieniem wolności na okres aż do dwóch lat. Identyczna kara nakładana jest na osoby, które posługują się urządzeniem podsłuchowym. Mimo to polskie prawo dopuszcza sytuacje, w których stosowanie podsłuchu nie jest zakazane.
Podsłuchiwanie zgodne z prawem
Obecnie wyróżnia się dwie formy legalnego stosowania podsłuchu:
podsłuch procesowy;
podsłuch operacyjny.
Podsłuch procesowy stosuje się tylko wtedy, kiedy właściwy sąd wyda na to zgodę. Celem stosowania takiego podsłuchu jest nie tylko wykrycie, ale również zapobieganie popełnieniu określonego przestępstwa. Podsłuch operacyjny również wymaga decyzji sądu, ale – tu UWAGA! – jego stosowanie można rozpocząć jeszcze zanim taka decyzja się pojawi. Chodzi tu o sytuacje, w których decyzję o stosowaniu podsłuchu wydaje prokuratura. Jeżeli w toku postępowania sąd nie zdecyduje się na wyrażenie zgody na stosowanie podsłuchu, należy go natychmiast usunąć. Na takie formy podsłuchu decydują się następujące instytucje:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
Policja;
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA),
Wywiad Skarbowy,
Służba Wywiadu Wojskowego (SWW),
Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW),
Straż Graniczna,
Agencja Wywiadu (AW),
Żandarmeria Wojskowa.
Podsłuch przez instytucje wymienione wyżej można stosować tylko wtedy, kiedy pojawia się ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa kraju, instytucji lub osób. Chodzi tu na przykład o podejrzenie handlu ludźmi, szpiegostwa, terroryzmu, a nawet samobójstwa pojedynczej osoby.

Kiedy detektyw może zdecydować się na stosowanie podsłuchu?
Jedną z sytuacji, kiedy stosowanie podsłuchu przez detektywa jest w pełni legalne, jest zgoda osoby podsłuchiwanej. Podsłuch można również wykorzystać w sytuacji rozmowy z osobą, którą podejrzewamy o popełnienie przestępstwo lub też dopiero taki zamiar. Tutaj jednak musi być spełniony warunek: informacje przekazywane w czasie podsłuchiwania muszą być przeznaczone dla osoby, którą podsłuchujemy. Chodzi tu bowiem o to, że w takiej sytuacji podsłuch jest traktowany jedynie jako narzędzie, które pozwala utrwalić pewne fakty.
Jak to wygląda w sądzie?
Sąd to miejsce, w którym wykorzystane mogą być jedynie te dowody, które powstały czy zostały zdobyte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli więc zatrudniony przez ciebie detektyw wmawia ci, że podsłuch, który zamieścić w tajemnicy przed twoim mężem w jego telefonie pozwoli uzyskać materiał dowodowy w sprawie rozwodowej, lepiej poszukaj innej agencji. Taki dowód nie zostanie dopuszczony przez sąd, a ty jako osoba zlecająca założenie podsłuchu możesz mieć naprawdę poważne kłopoty.

Na czym więc bazuje detektyw w swojej pracy?
Wiele osób zapyta w tym miejscu skąd detektyw czerpie informacje skoro korzystanie z urządzeń podsłuchowych jest nielegalne. Oczywiście nie brakuje agencji, które w pogoni za sukcesem decydują się łamać prawo. Trzeba jednak pamiętać, że dowody zdobyte w drodze łamania przepisów nic nie znaczą i nie pomogą na przykład w uzyskaniu rozwodu z orzeczeniem o winie. Praca detektywa to przede wszystkim obserwacja i śledzenie osób i monitorowanie źródeł informacji co prowadzi do zbierania informacji o nich. Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że detektyw nie dysponuje żadnymi specjalnymi prawami, które stawiają go ponad zwykłym Kowalskim. Na zawód detektywa patrzymy przez pryzmat filmów szpiegowskich, które tak naprawdę nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Skoro nie podsłuch, to może broń?
Czy detektyw może korzystać z broni palnej? Jej posiadanie nie jest niezbędne do wykonywania tej pracy. Tak naprawdę większość detektywów nie dysponuje bronią. Posiadają ją ci, którzy przed założeniem agencji czy rozpoczęciem pracy w firmie tego rodzaju, pracowali w Policji. Należy jednak podkreślić, że detektywi bardzo rzadko zajmują się sprawami, które wymagają stosowania broni. Zdecydowana większość detektywów wychodzi z założenia, że posiadanie broni może tak naprawdę stać się poważnym problemem. Nie łatwo bowiem po nią sięgnąć i z roli ścigającego wejść w rolę ściganego. A stąd już krok do poważnych problemów, które skończyć mogą się nawet za kratami zakładu karnego. Detektywni potrafią skutecznie bronić się, nie wykorzystując broni palnej, a siłę własnych mięśni. Wśród nich nie brakuje bowiem osób, które do perfekcji opanowały sztukę samoobrony. Często uprawiają sztuki walki takie jak karate, judo czy aikido – ich znajomość istotnie pomaga w pracy. Nie mówiąc już o doskonałej kondycji fizycznej.