USŁUGI
Sprawy spadkowe

Wbrew pozorom sprawy spadkowe mogą być trudne i skomplikowane. Zdarza się, że rodzina nie ma informacji na temat miejsca pobytu spadkobierców, czy też wręcz nie wie o ich istnieniu. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc doświadczonych specjalistów potrafiących odnaleźć te osoby. Poszukiwanie spadkobierców realizowane jest zarówno w przypadku dziedziczenia beztestamentowego, jak i dziedziczenia testamentowego. W tym pierwszym przypadku przeprowadza się poszukiwania spadkobierców, kiedy informacje zawarte w testamencie nie pozwalają na dotarcie do wymienionych osób. Najczęściej dane te są niepełne bądź nieaktualne. W przypadku kiedy osoba zmarła, nie zostawiając po sobie testamentu oraz (rzekomo) najbliższych żyjących krewnych, również przeprowadza się poszukiwania spadkobierców.

Biuro detektywistyczne dysponuje niezbędnym doświadczeniem wymaganym przy rozwiązywaniu spraw spadkowych. Jesteśmy w stanie odszukać osoby uprawione do otrzymania odszkodowania lub spadku nawet gdy:

  • ich adresy i miejsca pobytu kilkakrotnie się zmieniały
  • zmieniały swoje dane personalne np. nazwisko
  • są osobami już nieżyjącymi
  • są nieznanymi członkami rodziny spadkodawcy
  • rodzina spadkodawcy nic nie wiedziała o ich istnieniu

Prowadzimy rozległe działania umożliwiające wiarygodną identyfikację rodziny spadkodawcy i pozwalające na ustalenie miejsc pobytu wszystkich spadkobiorców. Potrafimy jednoznacznie zweryfikować pokrewieństwo między spadkodawcą a osobami roszczącymi sobie prawo do spadku. W agencji detektywistycznej INVIGLA oferujemy kompleksową obsługę postępowań spadkowych, wykorzystując zaawansowane techniki poszukiwań spadkobierców.