+48 888 709 888
Ustalenia majątkowe

pp10Egzekwowanie należności od dłużnika prawie nigdy jest zadaniem prostym. Jednym z pierwszym kroków w tym procesie zawsze powinno być dokładne sprawdzenie jego sytuacji majątkowej. Informacje na ten temat w znacznym stopniu ułatwiają windykację. Wykonane przez naszą Agencję Detektywistyczną ustalenia majątkowe mają na celu przyspieszenie działań na każdym etapie windykacji. Ustalenia majątku przyczyniają się do polubownego odzyskania długu. W wielu przypadkach usprawniają także proces sądowy, dzięki czemu egzekwowanie należności przebiega o wiele sprawniej i szybciej.

Nasze biuro detektywistyczne posiada doświadczenie w pozyskiwaniu informacji o dochodach, majątku oraz aktywach firm i osób fizycznych. Klientom będącym wierzycielami dostarczamy wiarygodnych informacji o dłużniku i jego:
– ruchomościach oraz nieruchomościach
– wierzytelnościach
– kontach bankowych
– kontrahentach i partnerach handlowych

Nasze działania i zdobyte informacje pozwalają wierzycielom m.in. na:
– dochodzenie należności od dłużnika
– ustalenie środków motywacyjnych z dostawcami dłużnika
– ustalanie standardu życia dłużnika
– analizę historii zatrudnienia dłużnika
– sprawdzenie używanych pojazdów należących do dłużnika

Wygrana sprawa w sądzie niestety nie gwarantuje odzyskania pieniędzy. Wyspecjalizowani detektywi Agencji INVIGLA w krótkim czasie tworzą profesjonalne raporty, zawierające rzetelne dane oraz właściwą analizę sytuacji majątkowej.

Nasze biuro detektywistyczne pomaga w ustaleniu majątku dłużnika. Aby uzyskać informacje na temat jego majątku, zwracamy się do ewidencji gruntów, do ewidencji pojazdów. Informacje na temat majątku nasi prywatni detektywi pozyskują także z wydziału ksiąg wieczystych w sądzie oraz z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Istnieje również możliwość złożenia w sądzie wniosku o wyjawienie majątku przez dłużnika.

W przypadku, kiedy istnieje podejrzenie, że właścicielem danej nieruchomości jest dłużnik, ustalamy historię nieruchomości. Analizujemy, kto jest właścicielem danej nieruchomości, sprawdzamy jego miejsce zamieszkania. Szczegółowo badamy daną nieruchomość oraz określamy jej wartość rynkową. Detektywi dokładnie sprawdzają, kiedy wskazana osoba wyzbyła się majątku, aby ukryć rzeczywisty stan majątkowy.

Klienci naszego biura detektywistycznego INVIGLA otrzymują szczegółowy raport zawierający ustalenia majątkowe, pozwalający w przyszłości na kompleksową analizę stanu majątkowego dłużnika oraz egzekwowanie od niego należności.