USŁUGI
Weryfikacja dokumentów

Dokumenty o mocy prawnej, takie jak umowy, świadectwa lub certyfikaty, stanowią dowód potwierdzający wiarygodność osób, przedsiębiorstw, prawomocność transakcji handlowych itp. Sfałszowane dokumenty mogą prowadzić do poważnych strat moralnych i finansowych. Sprawdzenie autentyczności dokumentów powinno być podstawowym działaniem nie tylko w sektorze handlowym, ale wszędzie tam, gdzie mają one charakter oficjalny i zobowiązujący. Weryfikacja dokumentów polega na sprawdzeniu poprawności dokumentów pod względem rachunkowym, formalnym oraz merytorycznym.

Prowadzimy zaawansowaną weryfikację dokumentów pozwalającą ustalić ich autentyczne źródło i autorstwo. Nasze doświadczenie detektywistyczne i możliwości technologiczne gwarantują dokładną analizę zarówno pisma ręcznego jak i maszynowego.

Nad weryfikacją każdego dokumentu pracuje grupa naszych doświadczonych ekspertów w Agencji. W warunkach laboratoryjnych przeprowadzają oni szczegółowe badanie dokumentów i sprawdzają czy:

  • na dokumentach widnieją autentyczne podpisy osób uprawnionych do ich podpisania
  • autorem pisanych ręcznie dokumentów jest ta sama osoba, która je podpisała
  • maszynowo pisane dokumenty stworzone były na tej samej maszynie
  • z dokumentów usunięto bądź dodano do nich fragmenty tekstu po zatwierdzeniu i podpisaniu ostatecznej wersji
  • w dokumentach zastąpiono jakiekolwiek fragmenty tekstu innymi fragmentami już po zatwierdzeniu i podpisaniu ostatecznej wersji