+48 888 709 888
Wywiad gospodarczy

pp11Zdajemy sobie sprawę, że każda forma współpracy niesie ze sobą ryzyko niepowodzenia. W przypadku współpracy gospodarczej i finansowej fiasko wspólnych przedsięwzięć może ze sobą nieść daleko idące skutki dla jednego lub obu partnerów. Mając to na uwadze oferujemy wywiad gospodarczy na najwyższym poziomie.

Wywiad gospodarczy przeprowadzony przez naszą agencję detektywistyczną pozwala zweryfikować sytuację gospodarczą partnera. W tym celu detektywi uzyskują niezbędne dane i weryfikują informacje dotyczące sytuacji finansowej i prawnej potencjalnych oraz istniejących partnerów biznesowych. Nasze biuro detektywistyczne INVIGLA sprawdza wiarygodność osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i firm. Prywatni detektywi analizują ich strukturę organizacyjną, sytuację prawną i stabilizację majątkową. Prócz tego, nasza agencja detektywistyczna bada także wypłacalność kontrahentów i pomaga stworzyć plan odzyskiwania należności płatniczych od dłużników.

Jeśli chcieliby Państwo dokonać wywiadu gospodarczego oraz zweryfikować partnera biznesowego, zapraszamy do kontaktowania się z naszym biurem detektywistycznym INVIGLA.