BLOG
JAK ZOSTAĆ DETEKTYWEM?
detective

Większość osób ma nikłe pojęcie o tym, jak naprawdę wygląda praca prywatnego detektywa. Nie mniej jednak, wielu z nas zadaje sobie pytanie, co należy zrobić aby móc w Polsce legalnie pracować w tym zawodzie. Czy trzeba mieć ukończone jakieś studia? Szkołę? Szkolenie?

 


Wymagania
Zgodnie z art. 29 pkt 1 Ustawy o usługach detektywistycznych, osoba która chce uzyskać licencję prywatnego detektywa musi spełnić szereg wymogów. Po pierwsze, polski Sherlock Holmes powinien posiadać obywatelstwo naszego kraju lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Ewentualnie, zgodę na podjęcie zatrudnienia w Rzeczypospolitej Polskiej.
Osoba ubiegająca się o licencje prywatnego detektywa musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Warunkiem koniecznym do możliwości uzyskania odpowiednich dokumentów jest także posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej (nie może być to osoba ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo).
Wreszcie, kandydat musi mieć „czystą kartę” – nie karalny, nigdy nie skazany, nie wyrzucony dyscyplinarnie z jakiegokolwiek stanowiska państwowego. Następnym wymaganiem jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji. Składa się na nią opinia psychologa oraz komentarz rejonowego komendanta policji. Ostatnim wymaganiem jest dokument potwierdzający odbycie odpowiedniego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Szkolenie
To wymaganie jest szczególnie interesujące. W końcu wszystkie inne spełnia się lub nie – w większości nie jest to zależne od nas. To szkolenie daje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie usług detektywistycznych.
Podmiotów przeprowadzających szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o licencje detektywa jest wiele. Generalnie okres przyuczenia do zawodu detektywa jest bardzo teoretyczny i polega raczej na dogłębnym poznaniu odpowiednich przepisów prawa. W końcu, przede wszystkim, musimy wiedzieć jaki jest nasz zakres kompetencji – kiedy możemy sobie pozwolić na działanie samodzielne, a kiedy nie.
Podstawowe szkolenie detektywistyczne jest więc zaledwie podwaliną, wymaganą do możliwości złożenia wniosku o licencję.
Zajęcia dodatkowe
Łatwo się domyśleć, że od wyżej wymienionego szkolenia do dobrego, wyedukowanego detektywa jeszcze daleka droga. W końcu, na tym etapie właściwie dalej mamy niewielkie pojęcie o praktycznych aspektach zawodu. Warto więc zainwestować w wszelkiego rodzaju zajęcia i szkolenia dodatkowe. Dobry detektyw powinien zaznajomić się z działaniem wszelkiego rodzaju urządzeń służących do śledzenia i podsłuchiwania. Będzie to nasze podstawowe narzędzie pracy.
Niezwykle istotne jest też odbycie odpowiedniego kursu samoobrony. Detektyw to zawód, w którym niejednokrotnie eksponujemy się na dość duże ryzyko. Do tego nasze działania często mogą się spotkać z niezbyt pozytywną reakcją ze strony „obiektu badań”. Warto więc nabyć podstawowe umiejętności z zakresu samoobrony. Ważna jest też wiedza o tym, czym jest obrona konieczna i jakimi środkami możemy się bronić w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Osoby preferowane
Przeglądając oferty podmiotów świadczących kursy detektywistyczne, możemy wielokrotnie natrafić na specjalne oferty dla pewnej grupy odbiorców. Należą do nich: byli funkcjonariusze służb mundurowych, studenci i absolwenci kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz prawem.
Można z tego wywnioskować, że jeżeli rozważamy poważnie zawód detektywa, warto pomyśleć o odpowiednich studiach lub szkołach podyplomowych. Doceniane jest także doświadczenie zdobyte w służbach mundurowych.
Czym kierować się przy wyborze kursu na detektywa?
Omówiliśmy wszystkie podstawowe zagadnienia z zakresu tego, jakie wykształcenie powinien odebrać zrzeszony lub prywatny detektyw. Jak więc w oparciu o te informacje wybrać odpowiedni kurs? Jakie zajęcia dodatkowe i warsztaty będą najprzydatniejsze w przyszłej pracy?
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kadrę nauczycielską. Osoby przeprowadzające kurs na detektywa powinny cechować się udowodnioną wiedzą, a także bogatym doświadczeniem. W końcu chcielibyśmy, nie tylko poznać wszystkie niezbędne informacje teoretyczne oraz prawa i obowiązki, ale przede wszystkim wynieść z kursu jak największy zasób informacji praktycznych.
Warto też zwrócić szczególną uwagę na możliwość odbycia zajęć dodatkowych z zakresu technik zdobywania informacji, pozyskiwania DNA itp. Są to różnego rodzaju umiejętności, niezwykle przydatne w pracy prywatnego detektywa.
Wreszcie, tak jak już wspominałem wcześniej, warto zgłębić tajniki samoobrony. W końcu będziemy wykonywać ryzykowną pracę, wręcz niebezpieczną. Należy przede wszystkim zadbać o siebie i pozyskać podstawowe umiejętności, które pomogą nam w trudnych sytuacjach. Ostatnim elementem, o którym należałoby pomyśleć przed rozpoczęciem pracy, jest kurs pierwszej pomocy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć w jakiej sytuacji będzie nam dane się znaleźć.