USŁUGI
Badania DNA

Badania DNA

Badania DNA są ostateczną formą potwierdzenia lub wykluczenia rodzicielstwa biologicznego. Mężczyźni poddają się badaniu DNA z różnych powodów. Jedni podejrzewają, że wychowują cudze dzieci, inni z kolei próbują udowodnić, że są ojcami dzieci, których nie jest im dane wychowywać. Laboratoryjne ustalenie ojcostwa jest niezwykle istotne zarówno na płaszczyźnie socjoekonomicznej jak i moralno-religijnej. Badanie DNA może stanowić podstawę do prawnego uregulowania obowiązku alimentacyjnego lub być dowodem w sprawach o stwierdzenie nieważności ślubu kościelnego prowadzonych przez kancelarie kanoniczne.

Badania DNA zastosowania

Badanie DNA najczęściej kojarzy się z ustalaniem ojcostwa. Korzysta się jednak z niego także w innych przypadkach, jak choćby weryfikacja pokrewieństwa. Robią to często osoby pragnące mieć pewność uwzględnienia w postępowaniu spadkowym. Do laboratoryjnego udowodnienia pokrewieństwa uciekają się też osoby pragnące sprawdzić, czy wcześniej nieznani krewni są rzeczywiście ich biologiczną rodziną.

Agencja Detektywistyczna pomaga Klientom w uzyskaniu całkowitej pewności w zakresie rodzicielstwa biologicznego i pokrewieństwa. Gwarantujemy najwyższy poziom dyskrecji i pobór materiału genetycznego. Nasi detektywi współpracują z zaufanymi i wielokrotnie sprawdzonymi laboratoriami, co gwarantuje wiarygodne wyniki. Rezultaty testu i dokumentacja sporządzona przez nasze biuro detektywistyczne są kwalifikowane jako dokumenty, które można włączyć do postępowań sądowych w charakterze dowodów.