USŁUGI
Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe Warszawa

Wbrew pozorom sprawy spadkowe mogą być trudne i skomplikowane. Zdarza się, że rodzina nie ma informacji na temat miejsca pobytu spadkobierców, czy też wręcz nie wie o ich istnieniu. W takich przypadkach niezbędna jest pomoc doświadczonych specjalistów potrafiących odnaleźć spadkobierców. Poszukiwanie osób realizowane jest zarówno w przypadku dziedziczenia beztestamentowego, jak i dziedziczenia testamentowego. W tym pierwszym przypadku przeprowadza się poszukiwania spadkobierców, kiedy informacje zawarte w testamencie nie pozwalają na dotarcie do wymienionych osób. Najczęściej dane te są niepełne bądź nieaktualne. W przypadku kiedy osoba zmarła, nie zostawiając po sobie testamentu oraz (rzekomo) najbliższych żyjących krewnych, również przeprowadza się poszukiwania spadkobierców.

Nasze biuro detektywistyczne dysponuje niezbędnym doświadczeniem wymaganym przy rozwiązywaniu spraw spadkowych.

Skuteczne poszukiwanie spadkobierców

Jesteśmy w stanie odszukać osoby uprawione do otrzymania odszkodowania lub spadku nawet gdy:

  • ich adresy i miejsca pobytu kilkakrotnie się zmieniały
  • zmieniały swoje dane personalne np. nazwisko
  • są osobami już nieżyjącymi
  • są nieznanymi członkami rodziny spadkodawcy
  • rodzina spadkodawcy nic nie wiedziała o ich istnieniu

Prowadzimy rozległe działania umożliwiające wiarygodną identyfikację rodziny spadkodawcy i pozwalające na ustalenie miejsc pobytu wszystkich spadkobiorców. Potrafimy jednoznacznie zweryfikować pokrewieństwo między spadkodawcą a osobami roszczącymi sobie prawo do spadku. W agencji detektywistycznej INVIGLA oferujemy kompleksową obsługę postępowań spadkowych, wykorzystując zaawansowane techniki poszukiwań spadkobierców.