USŁUGI
Wywiad gospodarczy

Wywiad gospodarczy Warszawa

Od decyzji biznesowych zależy dalszy los firmy, dlatego warto bardzo dokładnie sprawdzać potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych. Współpraca na podstawie faktur z odroczoną płatnością bywa dużym ryzykiem, ponieważ ewentualna windykacja najczęściej jest długa i kosztowna, a zarazem nie zawsze przynosi efekt. Przed podpisaniem większych umów, warto przeprowadzić szczegółowy wywiad gospodarczy oraz analizę wiarygodności firmy. Takie usługi oferowane są przez agencje detektywistyczne, a ich celem jest zabezpieczenie majątku firmy.

Na czym polega wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy to zbieranie, przetwarzanie i udostępnienie informacji na temat sytuacji prawnej, handlowej, finansowej, ekonomicznej oraz kadrowej danego przedsiębiorstwa. Po pozyskaniu informacji, dane najczęściej są przekazywane klientowi w postaci przejrzystego raportu.

Takie zestawienie pozwala przedsiębiorstwom ocenić ryzyko podjęcia współpracy z danym podmiotem gospodarczym, uzyskać przewagę konkurencyjną i uniknąć strat (spowodowanych m.in. niewywiązaniem się kontrahenta z umów, jego niewypłacalnością czy unikaniem regulowania należności w ustalonych terminach). Dzięki rzetelnej ocenie wiarygodności przyszłych partnerów handlowych, wiele firm uniknęło poważnych problemów finansowych czy bankructwa.

Jakie dane zawiera wywiad gospodarczy?

W raporcie gospodarczym agencje detektywistyczne dostarczają szeroki wachlarz informacji, które pozwalają ocenić wiarygodność sprawdzanego podmiotu.

Najczęściej taki dokument zawiera:

 • dane rejestrowe firmy,
 • strukturę własności,
 • sprawozdanie z przeglądu i analizy akt spółek
 • powiązania kapitałowe spółek,
 • ocenę aktualnej kondycji finansowej firmy,
 • posiadane ruchomości i nieruchomości
 • zbyte nieruchomości
 • historię kondycji finansowej,
 • wypłacalność,
 • dane o moralności płatniczej (terminowe płatności),
 • skład zarządu i rady nadzorczej spółki wraz z powiązaniami osobowymi,
 • dane o zatrudnieniu (wraz z historią),
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • wnioski o upadłość lub likwidację firmy,
 • dane o posiadanym majątku (nieruchomości, ruchomości).

Raport z wywiadu gospodarczego

W raporcie gospodarczym przedstawiane są również informacje z wywiadu środowiskowego, foto inspekcji, bankach obsługujących firmę, kierunkach ewentualnego importu i eksportu towarów lub usług. Agencje detektywistyczne prezentują także informacje pochodzące z giełd wierzytelności, dane o egzekucjach komorniczych oraz przetargach prowadzonych przez firmę. Uzupełnienie stanowią dane z internetowej giełdy długów oraz analiza innych źródeł otwartych.

Zebrane informacje pozwalają ocenić kondycję finansową firmy, jej powiązania biznesowe i handlowe oraz rzetelność względem dotychczasowych partnerów biznesowych i kontrahentów.