USŁUGI
Sprawy karne

Sprawy karne Warszawa

Agencja detektywistyczna INVIGLA oferuje pomoc prawną w obsłudze spraw karnych. Oferujemy pomoc osobom fizycznym, jak i firmom, których interes został zagrożony w wyniku działań przestępczych. Prywatni detektywi badają sprawę oraz zbierają dowody, które następnie można w wykorzystywać w postępowaniu przygotowawczym oraz podczas procesu w sądzie. Materiały dowodowe stwierdzające prawdziwość określonego faktu pozwolą skutecznie dochodzić swoich praw przed odpowiednimi organami państwowymi.

Biuro detektywistyczne skutecznie gromadzi dowody, które mają istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Zebrane przez naszych detektywów dowody wykorzystywane są między innymi w sprawach karnych jak:

  • kradzieże
  • oszustwa
  • niszczenie mienia
  • pobicie
  • mobbing w miejscu pracy