USŁUGI
Sprawy cywilne

Sprawy cywilne Warszawa

Zdrada to głównie obserwacja i zapis poczynań osób, w celu zebrania materiału dowodowego na potrzeby sprawy rozwodowej lub po prostu dla sprawdzenia lojalności partnera.

Zdrada małżeńska, będąca najczęściej spotykaną przyczyną rozwodów, to niezwykle delikatny temat, zarówno ze względów prawnych, jak i psychologiczno – obyczajowych. Agencja detektywistyczna gwarantuje pełną dyskrecję i dojrzałość osobistą w trakcie prowadzonych działań. Priorytetem naszych prywatnych detektywów jest dostarczenie pełnych i sprawdzonych informacji umożliwiających podjęcie ważnych, życiowych decyzji przez klienta.

Przykładowe sprawy cywilne

W zakresie działań detektywistycznych sprawy rozwodowe mogą obejmować także konieczne ustalenia prawne i administracyjne, w tym: ustalenie i kontrola miejsca zameldowania i pobytu osoby, miejsce i rodzaj wykonywanej pracy zawodowej, status majątkowy, itp.
Jeżeli przyczyną ewentualnego rozwodu jest zdrada małżeńska, podejmujemy działania (np. obserwację osób) w celu ustalenia danych personalnych i miejsca pobytu kochanka, kochanki.

Zebrane w trakcie prowadzenia zlecenia informacje przekazujemy w postaci raportów pisemnych wraz z pełną dokumentacją (foto, video, audio), które może posłużyć jako dowód w sądzie lub zostać tylko do Państwa dyspozycji, decyzję pozostawiamy naszym Klientom.