USŁUGI
Nieuczciwa Konkurencja

Nieuczciwa konkurencja Warszawa

Konkurencja na współczesnym rynku jest tak wielka, że niektórzy nie wytrzymują presji i uciekają się do nieuczciwych działań. Lepsze i gorsze okresy dla firm są oczywiście naturalnym zjawiskiem na wolnym rynku, ale nagłe bądź przewlekłe trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej powinny być alarmujące. Nieuczciwej konkurencji nigdy nie należy lekceważyć, bo jej negatywny wpływ może mieć katastrofalne konsekwencje, włącznie z bankructwem firmy będącej jej ofiarą. Warto zabezpieczyć się wcześniej przez pozyskanie informacji czy  analizę wiarygodności firm.

Nieuczciwa konkurencja przykłady

Symptomami, że Państwa firma padła ofiarą nieuczciwej konkurencji mogą być:

 • nagłe i niewytłumaczalne pogorszenie pozycji na rynku
 • szybki spadek zainteresowania oferowanymi usługami lub produktami
 • zrywanie współpracy przez istniejących kontrahentów
 • brak zainteresowania ze strony potencjalnych kontrahentów
 • znaczący spadek zysków
 • trudności w znalezieniu nowych zamówień i kontraktów
 • niesprecyzowane problemy z ogólnym rozwojem przedsiębiorstwa

Praktyki nieuczciwej konkurencji są niezgodne z prawem i stanowią najczęściej podstawy do wszczęcia postępowania sądowego. Firma będąca ofiarą nieuczciwego zwalczania jej na rynku ma prawo domagać się rekompensaty za poniesione straty.

Przykładowe działania nieuczciwej konkurencji

 • wykradanie poufnych danych
 • szerzenie fałszywych informacji mających osłabić pozycję konkurencyjnych firm
 • nielegalne podrabianie lub zbytnie naśladownictwo konkurencyjnych produktów
 • przyciąganie klientów przez wprowadzające w błąd oznaczenia firmy
 • prowadzenie nieuczciwych kampanii reklamowych
 • namawianie do nieprzestrzegania lub zrywania obowiązujących umów

Pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Nasza pomoc w zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poparta jest bogatym doświadczeniem w walce z tym nielegalnym procederem. Podejmowane przez detektywów działania zawsze dopasowane są do konkretnych sytuacji oraz indywidualnych problemów naszych Klientów.

Naszym Klientom pomagamy:

 • ustalić dane firm i osób odpowiedzialnych za podejrzaną produkcję
 • zlokalizować źródło dystrybucji i marketingu kwestionowanych produktów
 • wykrywanie podsłuchów
 • zdobyć dowody przeciwko nieuczciwym firmom i osobom, które w podejrzany sposób prowadzą działania przeciwko Państwa firmie
 • wywiad gospodarczy potencjalnych kontrahentów

W celu zdobycia dowodów prowadzimy wysoko zaawansowane działania operacyjne takie jak zakup kontrolowany lub rejestrowanie materiałów audio-video na terenie przedsiębiorstwa podejrzewanego o nieuczciwą konkurencję.