USŁUGI
Windykacja

Windykacja Warszawa

Biuro detektywistyczne INVIGLA wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom naszych klientów oferuje usługę dochodzenia należności z tytułu umów cywilno-prawnych i innych. Zgodnie z najnowszymi danymi, co piąty przedsiębiorca nie płaci swoich zobowiązań terminowo. Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest nieterminowość w opłatach ich kontrahentów. Wobec powyższego, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom na rynku, stworzyliśmy dla Państwa nową usługę – profesjonalne dochodzenie należności B2B oraz przejęcia leasingowe.

3 etapy dochodzenia należności

ETAP POLUBOWNY

  • Monitoring płatności, windykacja telefoniczna
  • Monity, wezwania do zapłaty, wezwania przedsądowe,

ETAP SĄDOWY

  • Złożenie pozwu (elektroniczne postępowania upominawcze, postępowanie upominawcze, postępowanie uproszczone, postępowanie nakazowe, postępowanie zwykłe – w zależności od specyfikacji danej sprawy),
  • Uzyskanie wyroku bądź nakazu zapłaty ( w zależności od postępowania),
  • Uzyskanie klauzuli wykonalności.

ETAP EGZEKUCYJNY

  • Złożenie wniosku o przeprowadzenie egzekucji do komornika,
  • Monitorowanie działań komornika w związku z prowadzoną egzekucją.
  • Wyszukiwanie majątku dłużnika

Współpracujemy z Kancelarią, która zapewnia naszym klientom wyspecjalizowaną i fachową obsługę w zakresie dochodzenia wierzytelności.