BLOG
CO MOŻE ZROBIĆ WINDYKATOR?
windykator

Zaciągając kredyt w banku musimy się liczyć z tym, że należy go spłacić. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku korzystania z usług takich, jak dostawy gazu, bieżącej wody, czy energia elektryczna. Banki, podobnie jak i różnego rodzaju usługodawcy mają prawo żądać od nas spłaty zobowiązań, a naszym obowiązkiem jest tego dokonać.

W życiu jednak zdarzają się różne sytuacje i nierzadko zdarza się tak, że tracąc płynność finansową przestajemy spłacać raty kredytów, lub opłacać rachunki za media. Tak się niestety często zdarza, że w wyniku zdarzenia losowego brakuje nam funduszy i musimy zaprzestać spłacania naszych zobowiązań. Powody takich zachowań są rozmaite – może to być wypadek samochodowy, lub długotrwała choroba, która uniemożliwia nam normalne funkcjonowanie, a tym samym codzienną pracę. Może się również zdarzyć, że ktoś z naszej rodziny będzie potrzebował natychmiastowej pomocy finansowej i zdecydujemy się na zaciągnięcie kredytu w firmie pożyczkowej. Nierzadko myślenie o późniejszej spłacie takiego zobowiązania przychodzi już po fakcie – dopiero wtedy, gdy otrzymujemy wezwania do zapłaty. W tej sytuacji nasi wierzyciele zaczynają się niepokoić i po jakimś czasie mogą przystąpić do egzekwowania należności.

To, co mogą i powinni zrobić, to przesłanie nam wezwania do zapłaty. Niektóre firmy nazywają to wezwaniami, inne upomnieniami, jeszcze inne wysyłają tylko informację o zaległościach. Bez względu na formę, taka informacja powinna się znaleźć w naszej skrzynce pocztowej. Nierzadko również zdarza się tak, że pomimo wezwań dłużnik nie zamierza współpracować. Wtedy wierzyciele zlecają sprawę windykatorowi.

Przy tej okazji warto również wspomnieć, iż zdarzają się przypadki, w których zupełnie niesłusznie nękane są osoby, które wskutek błędu systemu informatycznego, bądź pracownika banku, lub firmy będącej naszym usługodawcą, zostały posądzone o niespłacanie swoich zobowiązań. Często więc pomimo zupełnego braku winy spotykamy na swojej drodze windykatora. Może się również zdarzyć, że ktoś zupełnie celowo i z premedytacją próbuje wyłudzić od nas wyimaginowane zadłużenie. Są to ewidentne próby oszustwa, z którymi powinna się uporać policja i właśnie tam warto kierować skargi.

Kim jest windykator?

Może to być pracownik banku, lub wynajętej firmy zajmującej się skupowaniem, bądź obsługą długów. Bez względu na miejsce zatrudnienia, windykator będzie się starał odzyskać kwotę długu. Dobrze zatem poznać prawa, jakie przysługują windykatorowi oraz na jakie jego zachowania nie należy mu pozwolić.

Nieraz słyszy się o sytuacjach, w których firmy zajmujące się windykowaniem należności nękają klientów telefonami. Podczas rozmów straszą sądem, prokuratorem, nieraz komornikiem, bądź innego rodzaju nieprzyjemnościami, z pobiciem włącznie. Windykatorzy też bardzo często zjawiają się w miejscu zamieszkania dłużnika. Próbują wejść do lokalu, wymachując kopią wezwania do zapłaty, które został jakiś czas temu wysłane. W niektórych przypadkach, zaraz po otwarciu drzwi wstawiają nogę pomiędzy drzwi i framugę. Jeżeli taka sytuacja spotka filigranową przedstawicielkę płci pięknej, może ona mieć problem z powstrzymaniem natarczywego windykatora przed wejściem do jej domu. To są oczywiście ekstremalne przypadki, jednakże mają one czasem miejsce i nigdy nie wiadomo na jakiego człowieka trafimy, dlatego też poza podstawowym bezpieczeństwem, jakim będzie weryfikacja tożsamości przed otwarciem drzwi, sprawdźmy co wolno windykatorowi.

Przede wszystkim jest to po prostu przedstawiciel instytucji, w której zaciągnęliśmy zobowiązanie. Bez względu na to, czy był to bank, czy inna firma, windykator nie posiada żadnych uprawnień do dokonywania zaboru mienia, lub wejścia na posesję bez naszej zgody. Nie jest to więc odpowiednik komornika, czy policji, bądź organów ścigania. Osoba zatrudniona na stanowisku windykatora jest zwykłym pracownikiem, którego zadaniem jest odzyskanie pieniędzy dla zatrudniającej go firmy.

Nie może zatem wejść do naszego domu wtedy, gdy sobie tego nie życzymy. Nie ma również najmniejszego prawa zająć naszych nieruchomości pod żadnym pozorem. Co więcej, za groźby wygłaszane pod naszym adresem możemy zarówno windykatora, jak i firmę którą on reprezentuje pozwać do sądu i będziemy mieli duże szanse na wygraną. Ponadto naszym obywatelskim obowiązkiem jest zgłoszenie na policję, bądź złożenie do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakim jest zastraszanie. Dobrym adresatem naszej skargi może też być Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji.

Co zatem może zrobić windykator?

Do obowiązków windykatora należy doprowadzenie do spłacenia zobowiązania, lub zawarcia porozumienia w tym przedmiocie pomiędzy klientem a wierzycielem, czyli instytucją zatrudniającą osobę windykującą. Może on ponadto ułatwić proces spłacenia zobowiązania, dzięki zastosowaniu rozwiązań opartych o polubowne zakończenie sporu. Mogą to być więc raty, lub umorzenie części odsetek w zamian za spłatę kapitału. Może się również zdarzyć, że instytucja, w której jesteśmy zadłużeni zgodzi się na wydłużenie okresu spłaty, zmniejszając tym samym nasze miesięczne zobowiązanie, co pozwoli na terminowe regulowanie zobowiązań.