BLOG
KIM JEST INFOBROKER?
infobroker

Z czym wiąże się zawód infobrokera? Choć w Polsce niewielu mamy specjalistów w tej dziedzinie, jest to profesja związana przede wszystkim z wyszukiwaniem informacji na zlecenie oraz ich udostępnianiem. Specjalista w tym zakresie może pracować nie tylko dla klientów indywidualnych, ale również dla firm i instytucji. Niekiedy jego obowiązki wykonuje także prywatny detektyw – w jakich sytuacjach można skorzystać z jego usług? Jakich informacji może poszukiwać infobroker i dlaczego warto skorzystać z jego usług?

Czym zajmuje się broker informacji?

Nazywany również information brokerem, knowledge brokerem, researcherem czy data dealerem, infobroker zajmuje się wyszukiwaniem oraz udostępnianiem informacji. W Polsce ta profesja jest sporą nowością i niewiele osób wie o jej istnieniu, dlatego tez w naszym języku nie istnieje jeszcze adekwatne do wykonywanych obowiązków pojęcie. Jedno jest pewne: ten zawód jest niezwykle przydatny dla wielu klientów prywatnych i biznesowych oraz znacznie ułatwia ich pracę. Co ciekawe, historia zawodu profesjonalnego pośrednika w wyszukiwaniu oraz ocenie informacji ma swoje korzenie w latach 60. XX wieku – zatrudniały ich głównie amerykańskie i niemieckie biblioteki w celu usprawnienia technik przesyłania i transmisji informacji. Zadaniem infobrokerów jest znalezienie istotnych z punktu widzenia zleceniodawcy oraz przyjętych kryteriów informacji. Służy pomocą w profesjonalnym poszukiwaniu danych i jest pośrednikiem dla instytucji zlecającej. Do jego podstawowych zadań należy przede wszystkim pozyskiwanie informacji, ich organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie.

Jakie są zalety korzystania z usług brokera? Po pierwsze, zna on konkretne i skuteczne metody wyszukiwania danych – strategie wyszukiwawcze są jego najmocniejszą stroną. Do drugie, jest on w stanie przyjąć najbardziej trafne kryterium doboru źródeł informacji i rzetelnie je ocenić. Nawet jeśli w pierwszej chwili nie jest w stanie odnaleźć tych danych, których potrzebuje, wie, jakie miejsca mogą mu ich dostarczyć. Choć zazwyczaj korzysta z Internetu, zdarza się, że infobroker musi działać w terenie. Kolejnym plusem wynajęcia specjalisty w zakresie informacji jest to, że będzie ona pochodziła z pewnego źródła – osoba zajmująca się danym zleceniem jest gwarantem jego wysokiej jakości. Na podstawie dostarczonych przez nią danych bardzo często podejmowane są kluczowe decyzje np. w firmach czy organizacjach i wtedy przyjmuje on formę podobną do wywiadu gospodarczego.

Kiedy skorzystać z usług infobrokera?

Z usług infobrokerów mogą korzystać zarówno instytucje, jak i osoby prywatne. Wyszukują głównie danych potrzebnych do codziennej pracy w firmie, a w efekcie znacznie ją upraszczają. Wśród zadań infobrokerów znajdują się m.in. wyszukiwanie informacji o firmach i ich produktach; zajmują się także tymi naukowymi, biznesowymi czy dotyczącymi patentów i znaków towarowych. Specjaliście w zakresie informacji tworzą bazy danych klientów (potencjalnych i obecnych), podejmują się zleceń dotyczących segmentacji rynku i podziału konkurencji. Porównują ceny, analizują i przygotowują raporty rynkowe, branżowe i tematyczne, monitorują także działania firm o podobnym profilu działalności. Są także w stanie zająć się monitorowaniem mediów: Internetu, prasy czy serwisów ogłoszeniowych.

Jeśli zaś do infobrokera zgłasza się klient indywidualny, zazwyczaj poszukuje on szczegółowych informacji dotyczących spraw prywatnych. W takich sytuacjach udaje się do prywatnego detektywa – wielu z nich posiada uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Zazwyczaj specjalista do sprawy danych prywatnych zajmuje się kwestiami delikatnymi, które wymagają dyskrecji: są to np. zaginione osoby, poszukiwanie dokumentów potwierdzających (lub zaprzeczających) pokrewieństwo. Takie informacje mogą okazać się bardzo ważne np. podczas poszukiwań lub ustalania podziału majątku. Infobrokerzy przyjmują także nietypowe zlecenia i są otwarci na różne wyzwania zawodowe, szczególnie w przypadku spraw prywatnych.

Jak pracuje infobroker?
Gdy infobroker przyjmuje zlecenie, najczęściej opiera się dwóch kluczowych kwestiach: bada problem pod kątem wytycznych od klienta oraz przekłada je na procedury zawodowe. Dokonuje analizy zagadnienia i przygotowuje szczegółowy kosztorys; następnie dokonuje researchu materiałów (w Internecie, archiwach lub podczas pracy w terenie), zbiera je i analizuje. Kolejnym krokiem jest stworzenie dla klienta raportu i sprawozdania z zebranego materiału. Jeśli jest to możliwe, infobroker może wejść w posiadanie oryginalnych dokumentów, zdjęć lub innych rzeczy, które są potrzebne klientowi (osoby prywatne) oraz tabel, raportów, badań rynku przeprowadzonych przez zewnętrzne ośrodki (instytucje i firmy). Jeśli nie, wykonuje ich kopie i dołącza jako materiał towarzyszący sprawozdaniu. Ostatnim krokiem jest przygotowanie tych wszystkich informacji w przystępnej dla klienta formie, czyli prezentacji.