BLOG
CZY DETEKTYW TO ZAWÓD ZAUFANIA SPOŁECZNEGO?
zaufanie spoleczne

Prywatny detektyw jest wynajmowany przez poszczególne osoby po to, aby udowodnić, jaka jest prawda. Czasami okazuje się jednak, że jest ona wyjątkowo paskudna i nie powinna oglądać światła dziennego, a jej ujawnienie szerszemu gronu osób może wiązać się z ogromnymi konsekwencjami dla poszczególnych osób. Obnażanie pewnych faktów dotyka niejednokrotnie wyjątkowo intymnych sfer ludzkiego życia, w ramach których postronne osoby zawsze występują w roli intruza i niezależnie od okoliczności bynajmniej nie są mile widziane.

Czy prywatny detektyw jest jak lekarz?

Osoba świadcząca usługi detektywistyczne na podstawie przepisów prawa jest zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej, z której zwolnić może jedynie prawomocne orzeczenie sądu. To wyjątkowo twardy zapis wynikający przede wszystkim z tego, że o pewnych informacjach specjalista po prostu nie prawa mówić. Gdyby zdarzyło mu się nie dotrzymać tajemnicy, można zastosować wobec niego odpowiedzialność karną. Jeśli coś takiego ma miejsce, nawet w przypadku niewyciągnięcia formalnych skutków, cierpi reputacja specjalisty, co może wiązać się dla niego nawet z czymś w rodzaju śmierci zawodowej, przy czym warto pamiętać o tym, że wskrzeszenia zdarzają się wyjątkowo rzadko.

Wracając do pytania rozpoczynającego ten paragraf, można śmiało powiedzieć, że zawód zarówno detektywa, jak i lekarza wiąże się z koniecznością dotrzymania tajemnicy, która dla fachowca stanowi pewnego rodzaju nienaruszalną świętość. Dyskrecja jest więc w tym przypadku cechą wysoce pożądaną, bez której absolutnie niemożliwe jest pełnienie obowiązków zawodowych.

Lekarz, ksiądz, policjant, nauczyciel, dziennikarz i… detektyw

Wiedza jest jedną z najcenniejszych wartości, jakimi człowiek może dysponować. Niejednokrotnie okazuje się ważniejsza, niż pieniądze. Jej posiadanie to z całą pewnością wielka szansa, chociażby na udzielenie komuś skutecznej pomocy, jak i niestety zagrożenie… Można bowiem używać jej zarówno w dobrych, jak i złych celach, dla czyjegoś dobra lub wyraźnie przeciwko komuś. Przedstawiciele zawodów, wymienionych powyżej, na początku tego paragrafu, to z całą pewnością osoby dysponujące ogromną wiedzą na temat poszczególnych osób, której ujawnienie szerszemu gronu, mogłoby pociągać za sobą ogromne, a często nawet opłakane skutki. Do człowieka, któremu powierza się tak delikatne informacje, należy niewątpliwie mieć ogromne zaufanie, często zresztą udzielane „na kredyt”, głównie z uwagi na wykonywany zawód, który sam w sobie cieszy się pewną renomą. Detektyw z całą pewnością należy do grona osób, które mogą wiedzieć więcej i posiadają informacje, których wyjawienie może zaszkodzić klientowi, a także szeregowi innych osób – człowiek przecież nie żyje sam. Wchodzi bowiem w relacje z masą innych ludzi, z którymi łączą go różne stosunki, często trzymane w najgłębszej tajemnicy.

Bez najmniejszych wątpliwości można stwierdzić, że detektyw jest zawodem zaufania społecznego, którego wykonywania nie może podejmować się pierwsza-lepsza osoba z ulicy, chcąca pobawić się w prowadzenie dochodzenia. Największym dowodem na potwierdzenie tego wniosku jest fakt konieczności dotrzymywania przez niego tajemnicy zawodowej, której specjalista jest zobowiązany dochować niezależnie od okoliczności czy wywieranych na niego nacisków. Z tego nakazu może zwolnić tylko i wyłącznie prawomocna decyzja sądu. Tajemnica zawodowa to pewnego rodzaju świętość, której niezależnie od okoliczności nigdy nie należy bezcześcić, ponieważ konsekwencje takiego postępowania mogą okazać się wręcz opłakane. Prywatny detektyw to więc w świetlne powyżej przytoczonych faktów osoba, która w sposób profesjonalny zajmuje się zdobywaniem wiedzy na temat bardzo różnych ludzi i wydarzeń, wiedzy często szkodliwej, a niektórych przypadkach nawet destrukcyjnej. Ważne jest bez wątpienia również to, że tego rodzaju „delikatnych” informacji nie może wykorzystywać w dowolny sposób, często nie może wykorzystywać ich w ogóle, gdy ma świadomość, że mogłoby to wiązać się z ogromnymi konsekwencjami. Jednak mimo tego rodzaju zapewnień czy zakazów, zanim dany człowiek zdecyduje się powierzyć mu informacje, których niewłaściwe wykorzystanie może okazać się wyjątkowo szkodliwe, musi mieć pewność, że fachowiec, z jakim ma do czynienia, to osoba godna zaufania, na której dyskrecji i fachowości można śmiało polegać. Często nie ma przy tym okazji poznać go osobiście, więc liczy na to, że etyka zawodowa to coś, co obowiązuje każdego specjalistę, jakim niewątpliwie jest detektyw. Pojęcie etyki zawodowej jest ważne szczególnie w przypadku osób, którym powierza się najskrytsze tajemnice, udzielając przy tym ogromnego kredytu zaufania, którego zmarnowanie może wiązać się nawet z koniecznością zmiany zawodu. Prywatny detektyw to więc bez wątpienia profesja zaufania społecznego. Jej przedstawiciele powinni odznaczać się dyskrecją, ponieważ ujawnienie pewnych faktów mogłoby w niektórych przypadkach rozpocząć serię wydarzeń, których skutków nikt nie jest w stanie przewidzieć.