BLOG
Dlaczego warto zatrudnić prywatnego detektywa przy sprawie rozwodowej?
Dlaczego warto zatrudnić prywatnego detektywa przy sprawie rozwodowej? Choć prywatny detektyw świadczy szereg całkowicie odmiennych od siebie usług, w jego biurze niezwykle często pojawiają się osoby, które podejrzewają nie wierność swojego partnera. Doświadczenie zdrady tak bliskiej nam osoby może nas całkowicie sparaliżować.

Dlaczego warto zatrudnić prywatnego detektywa przy sprawie rozwodowej?

Choć prywatny detektyw świadczy szereg całkowicie odmiennych od siebie usług, w jego biurze niezwykle często pojawiają się osoby, które podejrzewają nie wierność swojego partnera. Doświadczenie zdrady tak bliskiej nam osoby może nas całkowicie sparaliżować. Na tyle, że podejmowane decyzje co do dalszego życia mogą stać się irracjonalne. W takiej sytuacji rolą prywatnego detektywa jest przedstawienie planu działania, który sprawi, że pokrzywdzona osoba będzie na wygranej pozycji. Jak to wygląda w praktyce?

Jak prywatny detektyw pomaga przy sprawie rozwodowej?

Podwójne życie prowadzone przez jednego z małżonków niemal w każdym przypadku kończy się rozwodem. Osoba pokrzywdzona musi się jednak liczyć nie tylko ze stratami na tle psychicznym, ale również na płaszczyźnie materialnej. Warto wówczas się zabezpieczyć, aby sprawa rozwodowa uwzględniała winę, jaką ponosi jeden z małżonków. Jest to szczególnie ważne, kiedy pod uwagę brany jest podział majątku lub walka o alimenty. Aby sąd mógł orzec o winie, potrzebne są niezbite dowody zdrady. Jeśli więc wszystkie sygnały wskazują na zdradę Twojego partnera, skorzystanie z pomocy prywatnego detektywa pomoże Ci się zabezpieczyć.

Jak prywatny detektyw pomaga przy sprawie rozwodowej?

Każda sprawa, którą zajmuje się prywatny detektyw, wymaga szczególnej dokładności. Dowody, które zostaną przez niego zgromadzone, muszą jednoznacznie wskazywać na winę, by klient mógł wskazać przed sądem, kto ponosi odpowiedzialność za trwały rozpad małżeństwa. Prywatny detektyw, zachowując pełną dyskrecję, gromadzi informacje dotyczące życia zawodowego i osobistego. Każdy dzień osoby podejrzewanej o zdradę jest dokładnie obserwowany. Gdy obserwacja detektywa potwierdza domysły partnera, stara się on również zdobyć dane osobowe kochanka lub kochanki. Im precyzyjniejsze dane i dowody, tym większe zabezpieczenie dla klienta. Po przeprowadzonej obserwacji i zdobyciu jasnych dowodów detektyw sporządza pisemny raport z wykonanych czynności. Przez cały okres wykonywania swoich obowiązków gromadzi materiały dowodowe dla sadu w sprawie rozwodowej. Może on także przygotować na życzenie klienta pozew do sądu.

Powierzenie zadania, jakim jest zgromadzenie dowodów zdrady małżonka w ręce doświadczonej osoby, sprawia, że podejmowane działania są w pełni przemyślane. Samodzielna próba udowodnienia winy bardzo często kończy się porażką, co oznacza, że osoba, która doświadczyła zdrady, nie jest w stanie udowodnić jej przed sądem.