BLOG
FOTOGRAFIE W PRACY DETEKTYWA
fotografie

Co wchodzi w skład wyposażenia każdego prywatnego detektywa? Według filmów i książek są to kapelusz, długi płaszcz, lupa i pistolet, jednak codzienna praca w tym zawodzie wiąże się z nieco innymi przedmiotami. Pracownik agencji detektywistycznej często nosi przy sobie aparat fotograficzny – służy on do dokumentowania i uwiarygadniania obserwacji. Podczas postępowania w sądzie zdjęcia wykonane w trakcie obserwacji są brane pod uwagę jako pełnoprawny materiał dowodowy. Jak ważne są fotografie w pracy prywatnego detektywa? Jakie ujęcia są dopuszczalne, a do jakich pracownik agencji nie ma prawa?

Przyjęło się myślenie, że praca prywatnego detektywa opiera się na wykonywaniu zdjęć śledzonych osób, a następnie przedstawienia ich zrozpaczonemu, zawiedzionemu lub zdradzonemu klientowi. Takich scen pełne są filmy sensacyjne: czy tkwi w nich ziarnko prawdy? Niekiedy tak – w wielu przypadkach obserwacji osób konieczne jest rzetelne udokumentowanie ich zachowań, spotkań z innymi ludźmi czy odwiedzanych miejsc. Wykonanie fotografii jest konieczne do udokumentowania postępowania i potwierdzenia (lub zaprzeczenia) podejrzeń klienta – o takie dowody najczęściej zwracają się partnerzy lub partnerki, które obawiają się zdrady małżeńskiej. Jednak zdjęcia mogą posłużyć nie tylko w kwestiach niewierności: są także standardową procedurą w przypadku osób podejrzanych o różne przestępstwa (m.in. handel narkotykami, żywym towarem, sutenerstwo i stręczycielstwo), a nawet zabójstwo czy powiązania mafijne. Także nieuczciwi partnerzy biznesowi mogą zostać uwiecznieni na fotografiach – jeżeli na kliszy pojawią się np. ich spotkania z konkurentami czy podpisywanie niekorzystnych dla firmy kontraktów, to są to wystarczające dowody obciążające ich.

Prywatny detektyw – jak wygląda jego praca?

Fotografie w pracy prywatnego detektywa zasadniczo służą dwóm kwestiom. Po pierwsze, są konieczne do przeprowadzenia dokumentacji śledztwa: nawet jeżeli podejrzenia co do obserwowanej osoby okażą się nieprawdziwe, a wina nie zostanie udowodniona, to w „teczkach sprawy” musi pojawić się zebrany podczas śledztwa materiał. W drugim przypadku, jeżeli zaś zdjęcia potwierdzą zdradę, nieuczciwe praktyki handlowe lub popełnienie przestępstwa, stanowią pełnoprawny dowód i mogą zostać włączone do postępowania sądowego. Wykonywanie przez prywatnego detektywa fotografii obserwowanej osoby ma również podłoże pragmatyczne – dzięki nim nie ma konieczności zbliżania się i rzucania się w oczy. Aparaty fotograficzne umożliwiają wykonanie zdjęć w dobrej jakości, które mogą posłużyć jako materiał dowodowy w sprawie. Poza tym, czasami ciężko jest wykonać zdjęcie z bliska (bądź może to być niebezpieczne), a mimo wszystko musi być w miarę wyraźne.

Jeżeli detektyw prowadzi złożone dochodzenie i na te potrzeby musi zebrać dowody różnego rodzaju, np. nagrania dźwięku, filmy, dokumenty lub zdjęcia, konieczny będzie dobry aparat. Pracownicy agencji detektywistycznych rzadko kiedy używają tych wielkich, nieporęcznych, o wydłużonym obiektywie. Zwraca on na siebie uwagę i może sugerować, że ktoś poddawany jest obserwacji, a prywatny detektyw nie może sobie pozwolić na to, by zostać zauważonym. Podstawą jego działania jest dyskrecja, więc lepszy będzie mały, ale za to poręczny i wykonujący dobre fotografie aparat.

Jakie zdjęcia może wykonać detektyw, a czego mu nie wolno?
Bardzo ważne jest prawidłowe określenie zakresu obowiązków prywatnego detektywa. Jakie praktyki są dopuszczalne podczas przeprowadzania śledztwa, a czego absolutnie nie wolno mu robić? Jeżeli zostałeś oszukany i chcesz zwrócić się po pomoc do profesjonalisty, pamiętaj o tym, by był to profesjonalista. Tytułem detektywa może posługiwać się jedynie osoba, która posiada licencję upoważniającą do wykonywania czynności detektywistycznych – takie uprawnienia uzyskuje się w wyniku zdania państwowego egzaminu. Licencja ta daje prawo do zdobywania informacji o osobach trzecich bez jej wiedzy: tyczy się to zarówno obserwacji i wywiadów, jak i pozyskiwania materiałów wideo czy zdjęć. Tak pozyskane materiały mogą spokojnie zostać użyte jako dowody w sprawach sądowych; po zakończeniu sprawy klient powinien otrzymać pisemne sprawozdanie podsumowujące obserwację oraz zgromadzony materiał dowodowy. W jego skład mogą wchodzić np. opis i przebieg podjętych przez detektywa czynności oraz zdjęcia, filmy czy przedmioty. Warto też pamiętać o tym, że detektywa obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Jeżeli po zakończeniu sprawy zgromadzone w trakcie postępowania dowody nie zostaną odebrane przez klienta, ulegają zniszczeniu.
Czego zaś nie wolno detektywowi? Po pierwsze, ma on ustawowy zakaz stosowania metod i czynności rozpoznawczo – operacyjnych, które są zastrzeżone dla policji i służb specjalnych. Zaliczają się do nich także środki techniczne oraz elektroniczne – należą do nich np. lokalizatory GPS.