BLOG
JAKIE DZIAŁANIA MOŻE PODJĄĆ DETEKTYW W PRZYPADKU ZAGINIĘCIA DZIECKA?
detektyw pomoże odnaleźć dziecko

Na czym polega praca detektywa, gdy zaginie dziecko?

Kiedy znika ktoś z bliskich, trudno zachować zimną krew. Takiej sytuacji towarzyszy strach o zdrowie i życie kochanej osoby, niepewność, mnóstwo wątpliwości, a czasami nawet poczucie winy, wynikające z tego, że być może poświęcało się jej zbyt mało uwagi. Gdy znika dziecko, wszystkie te uczucia kumulują się i występują ze znacznie większą siłą. Maluch jest przecież znacznie bardziej bezradny, niż dorosły człowiek, a ponadto w jego przypadku zdecydowanie mniej prawdopodobne wydaje się zaplanowana ucieczka z własnej woli. (Inaczej oczywiście rzecz ma się, jeśli chodzi o nastolatków, ale to zupełnie odrębny temat.)

Co zrobić po zaginięciu dziecka?

Policja w Polsce każdego roku odnotowuje zgłoszenie ok. 15 tysięcy zaginięć, z czego niemal 1/3, tzn. 4 tysiące, dotyczy nieletnich. Każdy przypadek zniknięcia dziecka należy natychmiast zgłosić na policję, koniecznie zabierając w celu ułatwienia poszukiwań jego aktualne zdjęcie. W przypadku spraw dotyczących nieletnich policja niemal natychmiast przechodzi do przeszukiwania terenu, w którym dziecko widziane było po raz ostatni. Informacja o zaginięciu trafia również do okolicznych szpitali, noclegowni itp. Policja współpracuje również z organizacją ITAKA, której głównym celem statutowym jest poszukiwanie osób zaginionych, w związku z czym informacja o zaistniałej sytuacji trafia również tam. Czasami zdarza się jednak, że wszystkie podjęte działania okazują się bezskuteczne i niewystarczające. Wówczas zdesperowani rodzice często decydują się na skorzystanie z pomocy prywatnego detektywa. Jakie są kompetencje tej osoby? Jakie konkretnie działania ma prawo podjąć i czym dokładnie się zajmuje, gdy zaginie dziecko?

Na jakich zasadach pracuje detektyw?

Korzystanie z usług prywatnego detektywa to indywidualna decyzja każdej rodziny. Podobny krok podejmuje się więc z własnej i nieprzymuszonej woli. Zgodnie z Ustawą z 6 lipca 2001 roku usługi detektywistyczne to czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Świadczone są na podstawie odpowiedniej umowy zawieranej pomiędzy detektywem a zleceniodawcą, którym jest najczęściej rodzina zaginionego. Postanowienia takiego dokumentu muszą jednak dotyczyć zakresu niezastrzeżonego na mocy odrębnych przepisów dla organów i instytucji państwowych. W trakcie poszukiwań detektyw nie ma prawa korzystać z metod oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych zarezerwowanych dla organów państwowych (chodzi tu o policję i wojsko). Złamanie tego zakazu może poskutkować nałożeniem grzywny lub nawet karą pozbawienia wolności do lat 3. Źródła informacji, a także okoliczności sprawy, ustalone przez detektywa są objęte tajemnicą i specjalista nie musi nikomu ich ujawniać. W niektórych przypadkach do zwolnienia z takiej tajemnicy może doprowadzić prokuratura lub sąd. Prywatny detektyw może realizować szerokie spektrum zadań, jak np. poszukiwanie zaginionej osoby przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych kanałów informacyjnych.  Detektywi niestety nie mają oficjalnego dostępu do baz danych policji, choć często zdarza się, że udaje im się uzyskać do nich wgląd na skutek wykorzystania prywatnych znajomości. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, że w tej branży działają ludzie, którzy wcześniej pracowali w policji lub w wojsku. Spora część detektywów posiada długoletnie doświadczenie w rozwiązywaniu spraw takich, jak zaginięcie – choćby z uwagi na wcześniejsze doświadczenia zawodowe. Ponadto mają oni najczęściej bardzo rozległą sieć kontaktów – zarówno oficjalnych, jak i prywatnych, dzięki którym są w stanie sprawnie pozyskiwać nowe informacje, które często mogą stanowić klucz do szczęśliwego rozwiązania sprawy zaginięcia dziecka. Operatywny detektyw może działać wyjątkowo sprawnie i stanowić dla policji dużą pomoc w odkrywaniu nowych okoliczności.

Dlaczego warto wynająć detektywa, gdy zaginie dziecko?

Z jednej strony detektyw ma mniejsze uprawnienia niż choćby policja. Z drugiej natomiast, ze względu na charakter wydarzenia, jakim jest zaginięcie dziecka, specjalista przez większość czasu pozostaje obecny przy rodzinie i ma możliwość zbierania informacji na bieżąco, co z kolei daje mu szansę na wyjątkowo szybkie reagowanie w przypadku pojawienia się nowych okoliczności w sprawie. Jeśli chodzi o specyfikę wydarzenia, o którym mowa, czas niewątpliwie odgrywa olbrzymią, jeśli nie główną, rolę. Maluch nie jest bowiem w stanie na dłuższą metę funkcjonować samodzielnie. Jest bezbronny i trzeba jak najszybciej umożliwić mu powrót do rodziców. Oddalenie od nich jest dla dziecka traumatycznym przeżyciem, które może rzutować na cały jego dalszy rozwój. Prywatna firma świadcząca usługi detektywistyczne z całą pewnością dołoży wszelkich starań, aby skutecznie rozwiązać daną sprawę, ponieważ (brutalnie mówiąc) wykrywalność lub jej brak to dla niej kwestia „być albo nie być”. Podobny rodzaj działalności musi charakteryzować się wysoką skutecznością, aby móc istnieć.

Źródła:
http://www.mowimyjak.pl/newsy/fakty/jakie-uprawnienia-ma-detektyw,22_37521.html
http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl/zb/dzieci-i-mlodziez/56254,Zaginiecie-dziecka-Uniknij-tragedii.html