BLOG
KIEDY POTRZEBNY JEST MEDIATOR?
mediator

Kiedy między dwiema (lub więcej) osobami powstaje konflikt, często niemożliwe jest samodzielne wypracowanie rozwiązania. Nierzadko zdarza się, że emocje przejmują władzę nad ludźmi, a że w takich sytuacjach dominują głównie te uczucie, które nie pomagają w rozwiązywaniu sporów, sprawa staje się bardzo trudna do rozwiązania. W takich sytuacjach, w których dochodzi do kompletnego braku porozumienia między stronami, niezbędna może się okazać pomoc mediatora.

Mediator rozwiązuje nierozwiązywalne

Zadaniem osoby pełniącej funkcję mediatora jest rozwiązanie sporu i wypracowanie takiego rozwiązania, które zadowoli obydwie strony, a przynajmniej w większości spełni oczekiwania poszczególnych osób biorących udział w mediacjach. W skrócie rolą mediatora jest pogodzenie zwaśnionych stron w możliwie najlepszy dla wszystkich sposób.

To, co powinno cechować mediatora to przede wszystkim bezstronność. Jeżeli więc konflikt dotyczy dwojga małżonków, mediacji nie może się podjąć nikt z ich rodziny, bez względu na pokrewieństwo. Osoba pełniąca funkcję mediatora powinna się skupić na meritum konfliktu, znaleźć główny problem i postarać się o chwilowe zawieszenie broni, aby strony były w stanie wypracować wspólnie rozwiązanie sporu. Jeżeli zaś żadne z nich nie jest w stanie wybrnąć z tej sytuacji bez dużej szkody dla drugiej osoby, mediator sam podpowiada rozwiązanie. Najczęściej jest ono widoczne na pierwszy rzut oka, jednakże zwaśnione strony, od wpływem targających nimi emocji, nie są w stanie tego dostrzec. Mediator jest więc cichym obserwatorem, lekko poprawiającym kurs obranej dyskusji w taki sposób, aby oddzielić emocjonalną sferę konfliktu od jego meritum.

Kiedy dobrze jest skorzystać z pomocy mediatora

Jednym z najczęstszych powodów, dla którego ludzie decydują się na mediacje są sprawy rozwodowe oraz związane z nimi podział majątku oraz opieki nad dzieckiem. Jeżeli para jest ze sobą od wielu lat, mają kilkoro dzieci i udało im się zgromadzić pokaźny majątek, często zdarzają się konflikty w obszarze sprawiedliwego podzielenia obowiązkami, prawami i tymże nagromadzonym przez okres trwania małżeństwa kapitałem. Nierzadko też w wyniku nieporozumień rozwodzących się małżonków, mediacje zarządza sąd. Mają one na celu zażegnanie konfliktu i wypracowanie rozwiązania akceptowalnego przez sędziego, a więc takiego, które spowoduje w miarę rozsądne pogodzenie interesów zwaśnionych stron.

Dobrym pomysłem na mediacje są również sytuacje konfliktowe w obszarze działalności firm. Nierzadko dochodzi przecież do konfliktu interesów pomiędzy kontrahentami. Mediacje w tym zakresie są bardzo dobrą alternatywą dla sądu arbitrażowego, lub innych instancji. Nierzadko udaje się wypracować znacznie korzystniejsze rozwiązanie sporu pomiędzy dwoma firmami, a przy tym nakłady finansowe i czas poświęcony na zażegnanie konfliktu interesów są o wiele mniejsze, niż w przypadku ciągnącej się nierzadko miesiącami sprawy sądowej.

Mediacje stosowane są również w innych sprawach, których finał może skończyć się w sądzie. Mogą to być na przykład sprawy spadkowe. Czasochłonne i mozolne sprawy spadkowe są nierzadko bardzo długimi procesami i mogą skutecznie skłócić rodzinę spadkodawcy. Dzięki mediatorowi mogą oni zyskać nie tylko czas i należne pieniądze, ale przede wszystkim poczucie, że nikomu nie dzieje się krzywda, co pozwoli na wyeliminowanie ewentualnych niedomówień i poczucia krzywdy. Podpisując ugodę, strony zobowiązują się do jej przestrzegania, a zadaniem mediatora jest pomoc w przygotowaniu takiego porozumienia, które będzie respektowane przez każdą ze stron bez zbędnych wątpliwości i rozciągania w czasie realizacji postanowień. Zawarta ugoda powinna być również na tyle przejrzysta, żeby nie budzić wątpliwości zarówno uczestników (czyli osób podpisujących porozumienie), jak i sądu, który rozstrzyga w sprawach spadkowych.

Gdzie jeszcze przydaje się mediator?

Konflikty międzyludzkie przekładają się również na rynek pracy. Nierzadko przecież zdarza się, że zwolniony pracownik czuje się pokrzywdzony i odwołuje się do sądu pracy o sprawiedliwość. Pracownik jest w tych sprawach często zagubiony i szuka pomocy. Składa więc sprawę do sądu, zatrudnia prawnika i wtedy zaczynają się problemy. Nierzadko sądy pracy przyznają pracownikom rację, czasem też pracodawcy. Zdarza się również, że sprawy o przywrócenie do pracy, bądź odszkodowanie ciągną się przez wiele miesięcy, wymagają powoływania sporej ilości świadków, szukania dowodów, co zabiera czas zarówno pracodawcy, który mógłby w tym czasie zajmować się zupełnie czymś innym (czyt. zarabianiem dla firmy pieniędzy), jak i pracownikowi, który musi przecież z czegoś się utrzymać, a więc znaleźć inną pracę. Niektóre sprawy z obszaru prawa racy są skomplikowane dla obydwu stron, warto więc skorzystać wtedy z pomocy mediatora.

Jak we wszystkich sprawach, w których mediator staje się rozjemcą stron, tak i w tej warto znaleźć specjalistę z danej dziedziny. Niektórzy mediatorzy specjalizują się w prawie pracy, inni w sprawach spadkowych, a jeszcze inni świetnie nakierują na właściwe tory zwaśnionych rozwodem małżonków.