BLOG
SPADEK KIEDY GO PRZYJĄĆ, A KIEDY ODRZUCIĆ
legacy

Czasem jak grom z jasnego nieba spada na nas informacja, że należy nam się po kimś spadek. Często są to osoby nam bliskie i to, co po sobie pozostawiły nie jest żadnym pocieszeniem po stracie kogoś bliskiego naszemu sercu. Czasem jednak zdarza się tak, że dowiadujemy się o spadku po kimś z odleglejszej rodziny, kogo praktycznie nie znaliśmy i nie udało się w ciągu całego życia nawiązać nici porozumienia, jednakże wynikające z przepisów prawa dziedziczenie obliguje wykonawcę testamentu do odnalezienia spadkobierców. Jeżeli więc kiedyś zapuka do naszych drzwi ktoś z informacją, że należy nam się spadek po zmarłej kuzynce, która ostatnie lata zamieszkiwała poza granicami kraju, może to być dobra wiadomość, zwłaszcza dla naszego budżetu.

Nie zawsze warto przyjmować spadek
Są jednak sytuacje, w których przyjęcie spadku wiąże się z pewnym ryzykiem. Jeżeli mamy stuprocentową pewność, że majątek, który dziedziczymy nie jest obciążony długami, możemy z czystym sumieniem przyjąć spadek. Jeżeli jednak osoba, po której należą nam się jakieś dobra, nie jest nam dobrze znana, lub jeżeli sytuacja materialna nawet bliskiej nam osoby nie do końca była klarowna, warto poważnie zastanowić się nad tym, jakie mamy opcje. W niektórych przypadkach dziedziczony spadek może być obciążony długami, o których nie wiemy. Przykładowo, według naszej wiedzy zmarły posiadał dom jednorodzinny pod Warszawą i leciwe auto, mieszkał sam. Tyle wiemy my, ale co się działo w życiu zmarłej już osoby i w jakie tarapaty finansowe mogła popaść – to ciężko będzie stwierdzić bez pomocy specjalisty. To, co warto wiedzieć to fakt, że jeżeli przyjmiemy w całości spadek po zmarłym, przejmujemy również jego długi. Tak, jak cały majątek staje się naszą własnością, tak również z chwilą nabycia spadku w całości, przechodzą na nas zobowiązania osoby zmarłej.
Detektyw pomoże ocenić ryzyko
Jeżeli więc nie mamy pewności co do wielkości zobowiązań zmarłego, warto się udać do agencji detektywistycznej i zlecić sprawdzenie zarówno wysokości majątku, jak i ewentualnych długów. Detektywi bardzo dobrze orientują się w realiach związanych ze sprawami spadkowymi i wiedzą gdzie szukać niezbędnych nam informacji. Profesjonalista przeprowadzi z nami krótki wywiad, podczas którego zbierze wszystkie wymagane informacje i przystąpi do działania. Otrzymamy dzięki temu informacje, które pomogą nam podjąć decyzję. Nierzadko zdarza się tak, że kuszeni nabyciem dużego spadku decydujemy się na przyjęcie go, bez większego zastanowienia. Warto jednak przeanalizować, czy aby na pewno będzie to dla nas korzyść, bowiem jeżeli okaże się już po fakcie, że wysokość długów przerosła wartość majątku – możemy na tym sporo stracić. Gdy zaczną się do na zgłaszać wierzyciele z żądaniami zapłaty za długi odziedziczone po zmarłym, może to w niektórych sytuacjach oznaczać konieczność zastawienia, lub sprzedaży własnego mieszkania, aby spłacić te wierzytelności. W skrajnych przypadkach grozi nam nawet bankructwo. To, co w tej sytuacji najgroźniejsze to fakt, że wierzyciele i komornicy będą działali zgodnie z literą prawa, a nieznajomość przepisów nie zwolni nas z odpowiedzialności.
Różne możliwości postępowania ze spadkiem
W myśl obecnych przepisów mamy trzy możliwości, gdy w grę wchodzi dziedziczenie spadku. Po pierwsze możemy cały spadek odrzucić. Oznacza to, że rezygnujemy z całego przypadającego nam udziału w majątku zmarłego, ale również nie będą nas dotyczyły jego długi. Jest to dobre rozwiązanie w sytuacji, gdy wiemy, że zmarły nie pozostawił po sobie dużego majątku, za to jest duże prawdopodobieństwo, lub pewność wynikająca z przeprowadzonego przez detektywa śledztwa, że zmarły pozostawił po sobie masę długów. Taka forma będzie również odpowiednia, gdy długi nie są zbyt wysokie, ale i tak przewyższają wielkość majątku. Gdy zdecydujemy się odrzucić spadek, przechodzi on na następnego w kolejności spadkobiercę, lub ułamkowo dzielony jest pomiędzy pozostałe osoby dziedziczące na podstawie testamentu, lub w drodze dziedziczenia ustawowego. Możemy także przyjąć spadek w całości. To oznacza, że zostajemy narażeni na zgłoszenie się do nas wierzycieli zmarłego, których będzie należało spłacić, bez względu na wysokość odziedziczonego majątku. Jeżeli wartość długów przekroczy jego wartość, będziemy zmuszeni pokryć wierzytelności spadkodawcy z własnej kieszeni. Takie rozwiązanie polecane jest osobom, które mają stuprocentową pewność co do sytuacji majątkowej zmarłego i biorą pełną odpowiedzialność za przyjęcie zarówno majątku, jak i zobowiązań. Rozwiązaniem pośrednim jest również nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Pod tym terminem kryje się dziedziczenie zarówno majątku, jak i długów z tą różnicą, że wysokość zobowiązań przechodząca na nas nie może przewyższyć wartości majątku, który otrzymujemy w spadku. W praktyce oznacza to, że jeżeli odziedziczymy po zmarłym pewną kwotę, to na podstawie wyroku sądu w sprawie spadkowej, możemy zostać obciążeni zobowiązaniami zmarłego jedynie do wysokości tej kwoty. Jeżeli wysokość długów przekroczy tę kwotę, zostaną one automatycznie umorzone. Aby wybrać najlepsze dla siebie rozwiązanie, warto posiadać informacje o stanie majątkowym zmarłego. Tylko na tej podstawie możemy podjąć dobrą decyzję w kwestii nabycia spadku, lub jego odrzucenia.