BLOG
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
windykacja

Czego najbardziej boją się przedsiębiorcy? Lista rzeczy, których się obawiają, jest długa i bogata, a jednym z najczęściej wymienianych punktów jest właśnie windykacja należności. Dochodzenie roszczeń finansowych bywa procesem żmudnym i nieprzyjemnym – niestety, firmy często oszukują swoich klientów lub podwykonawców i unikają płacenia faktur na czas. Na czym polega windykacja należności i jaki są jej rodzaje? Co należy wiedzieć o tym procesie?

Windykacja należności – na czym polega?

Windykacja oznacza dosłownie „dochodzenie roszczeń”. Procedura ta wywodzi się z czasów starożytnych i wiązała się z dążeniem do odzyskania dóbr, które znajdowały się w posiadaniu osób do nich nieuprawnionych. Do dnia dzisiejszego niewiele się pod tym kątem zmieniło: dochodzenie własności określają jednak obowiązujące przepisy prawne. Zazwyczaj wyróżnia się dwa rodzaje czynności windykacyjnych i spotyka się je w kancelariach prawniczych. Pierwszy, polubowny, polega na monitowaniu dłużnika, czyli słownym lub pisemnym ponagleniu i wezwaniu do zapłaty. Może mieć on charakter zdalny (np. telefoniczny lub listowny) lub osobisty (spotkanie z dłużnikiem , mediacja pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem). Drugi typ to windykacja sądowa – jeżeli dłużnik mimo przypomnień nie uregulował płatności, należy przejść do bardziej zdecydowanych kroków. W tej sytuacji konieczne jest uzyskanie sądowego nakazu zapłaty oraz wyroku (stanowią one podstawę egzekucji komorniczej) oraz opatrzenie ich tzw. klauzulą wykonalności, czyli tytułem wykonawczym.

W windykacji gospodarczej wyróżnia się jeszcze dwa rodzaje: komorniczą i karną. Są one najczęściej spotykane w praktyce kancelarii prawno – detektywistycznych. Pierwsza nazywana bywa także pokomorniczą i obejmuje takie działania jak obsługa kontaktów z komornikiem, złożenie wniosku o egzekucję konkretnego majątku (w przypadku nieruchomości – jej licytację), przekazanie egzekucji i jej nadzór. W tym przypadku niezwykle cenna bywa pomoc agencji detektywistycznych, które przeprowadzają wywiady gospodarcze – jeśli wykażą one, że dłużnik posiada ukryty majątek, w drodze postępowania jest on także zajmowany. Z kolei windykacja karna dotyczy już pełnego postępowania karnego przeciw nieuczciwej osobie w przedmiocie tzw. kryminalnego uszczuplenia majątku, który podlega egzekucji.

Choć większość dużych przedsiębiorstw posiada w swoich strukturach działy, które zajmują się stricte windykacją należności, coraz częściej zdarza się, że te działania są zlecane zewnętrznym firmom. Profesjonalna obsługa procedury odzyskiwania należności to specjalizacja agencji detektywistycznych, które przeprowadzają m.in. wywiady gospodarcze lub obserwują nieuczciwych dłużników. Warto powierzyć im tę procedurę, ponieważ działanie na własną rękę może być dość trudne – dochodzenie należności nigdy nie należało do łatwych, zaś pracownicy agencji detektywistycznych są specjalistami w swoim fachu i posiadają bogate doświadczenie w tej dziedzinie.

Windykacja należności – jak ją przeprowadzić?

Dla wielu przedsiębiorców windykacja należności we własnym zakresie jest dość ciężką sprawą. Zanim jednak wkroczą na ścieżkę prawną ze swoim dłużnikiem, powinni postępować według zasad regulujących odzyskiwanie należności: grożenie klientowi odpowiedzialnością karną lub dyscyplinarną nie jest polecane. Jeżeli nie skutkują telefony i upomnienia słowne, konieczny będzie list z żądaniem wykonania zobowiązania. Powinien być on stanowczy, wymagający i jasno określający zasady egzekucji. Dla wielu dłużników jest on wystarczającym znakiem, że najwyższa pora zapłacić zaległe faktury i może zakończyć spór. Jeśli mimo takiego pisma nie zostaną one uregulowane, konieczne jest podjęcie kolejnych kroków. W postępowaniu gospodarczym jest to sądowe wezwanie do zapłaty – ta formalność jest konieczna, by odzyskać swoje należności.

Jeżeli i ten list nie podziała, nie pozostaje nic innego, jak wejść z dłużnikiem na drogę sądową: wobec klienta, z którym nie można się porozumieć, muszą być zastosowane środki wyższej instancji. Przed złożeniem pozwu należy zebrać wszystkie materiały dowodowe, które ukażą podstawy takiego roszczenia.

Czy w sytuacji windykacji należności można skorzystać z pomocy agencji detektywistycznej? Czasami jest to wręcz konieczne – przeprowadzanie wywiadów gospodarczych to jedna z najczęściej spotykanych usług dla klientów biznesowych. Ich pracownicy specjalizują się nie tylko w dziedzinie badań zdolności finansowych konkretnych osób, ale i w zakresie egzekucji długów. W swojej ofercie agencje detektywistyczne posiadają m.in. usługi prewencyjne, windykację polubowną i sądową, wspomaganie czynności egzekucyjnych oraz ustalenia majątkowe.