BLOG
DETEKTYW A BROŃ PALNA
weapon

Jak się ma praca polskiego, prywatnego lub zrzeszonego, detektywa do posiadania broni palnej? Może on uzyskać odpowiedni dokument na jakichś specjalnych warunkach? Czy polscy prywatni detektywi mają dostęp do broni palnej? Jest to wśród nich zwyczaj, czy raczej rzadkość?


Ustawa o usługach detektywistycznych nie przyznaje prywatnym detektywom żadnego specjalnego pozwolenia na posiadanie broni palnej. Oznacza to mniej więcej tyle, że osoba pracująca w agencji detektywistycznej ma takie same prawa i obowiązki w zakresie obrony koniecznej i wyższego stanu konieczności jak każdy inny obywatel. Jaki więc typ pozwolenia na broń mógłby posiadać prywatny detektyw?
Typy pozwoleń na broń ze względu na cel posiadania
We wniosku o wydanie pozwolenia na broń powinno się określić cel, do jakiego będzie ona przeznaczona. Dokument ten można uzyskać do:
ochrony osobistej,
ochrony osób i mienia,
uprawiania sportów strzeleckich,
łowiectwa,
kolekcjonerstwa,
rekonstrukcji historycznej,
szkolenia,
Ze względu na charakter pracy detektywa, osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń powinna wykazać cel ochrony osobistej. W końcu, w zależności od tego, jaki rodzaj dokumentu zostanie wydany, istnieją pewne ograniczenia. Osoba która, na przykład, uzyska broń do celów sportowych, nie może nosić jej przy sobie codziennie. Z tego względu przyszły detektyw powinien starać się o pozwolenie do obrony osobistej.
Aby uzyskać broń do celów obrony osobistej należy udowodnić, że wnioskodawca podlega „realnemu, trwałemu i ponadprzeciętnemu” zagrożeniu. Co to oznacza w praktyce?
Niestety nie wiadomo. Kwestia ta jest skrajnie nieuregulowana. Właściwie, to można powiedzieć, że wszystko zależy od konkretnego przypadku.
Jak uzyskać pozwolenie na broń?
Osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń powinna przejść szereg różnego rodzaju procedur. Najpierw należy sporządzić podanie (adresowane do odpowiedniego Komendanta Policji). Tego rodzaju dokument powinien zwierać:
1. Wyżej wymieniony cel, w jakim ma zostać wydane pozwolenie.
2. Rodzaj broni o jaką ubiega się petent.
3. Liczbę egzemplarzy danej broni.
We wniosku tym powinno się podać wszelkie okoliczności, które według osoby ubiegającej się o pozwolenie uzasadnią jego wydanie.
Do podania należy także dołożyć:
1. Orzeczenie lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionego lekarza oraz psychologa, stwierdzające że wnioskodawca nie należy do osób wymienionych art. 15 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy, i potwierdzające że petent może dysponować bronią (art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (tekst jednolity Dz. U. Nr 52, poz. 525 z 2004 roku z późniejszymi zmianami)
2. Dwa zdjęcia formatu 3×4 cm.
3. Dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 225 poz. 1635)
Oprócz tego, dodatkowo w przypadku osób ubiegających się o pozwolenie na broń w celu obrony osobistej, do wniosku powinny zostać dołączone wszelkiego rodzaju dokumenty świadczące o permanentnym zagrożeniu zdrowia i życia petenta. Wskazane jest w szczególności dołączenie akt związanych ze zgłoszeniami ataków na naszą osobę, jeżeli do takich kiedykolwiek doszło.
n>