BLOG
DETEKTYWI DLA BIZNESU, CZYLI WYWIAD GOSPODARCZY
wywiad gospodarczy

Dziś, w erze specjalizacji, zadania, z którymi nie jesteśmy w stanie, ze względu na brak czasu lub umiejętności, uporać się sami, powierzamy specjalistom, którzy są zdolni wykonać fachową pracę, umożliwiając swoim klientom zajęcie się tym czasie czymś zdecydowanie ważniejszym. Niniejsza prawidłowość dotyczy również wywiadu gospodarczego, który jest dla przedsiębiorców czymś w rodzaju „must have”.

Wywiad gospodarczy – ale o co chodzi?
Wywiad gospodarczy jest, ujmując rzecz najprościej, zbieraniem informacji dotyczących gospodarki poszczególnych przedsiębiorstw, a na większą skalę – nawet państw. Wzmiankowane informacje dotyczą przede wszystkim sytuacji finansowej, ekonomicznej, prawnej, handlowej, a także kadrowej. Tego rodzaju usługi przedsiębiorcy zlecają najczęściej w celu określenia ryzyka współpracy z danym podmiotem. Innym powodem jest zdobywanie przewagi konkurencyjnej lub unikania strat czy odzyskiwania zaległych należności (windykacja).

Detektyw potrzebny od zaraz
Jak już wspomniano, tak delikatnym zagadnieniem, jak wywiad gospodarczy, powinni zajmować się prawdziwi specjaliści, którzy podchodząc do tematu z pełnym profesjonalizmem i dyskrecją, są w stanie w krótkim czasie pozyskać pewne informacje na temat poszczególnych podmiotów gospodarczych. Właściwie i drobiazgowo przeprowadzony wywiad gospodarczy może z pewnością pomóc w odniesieniu sukcesu finansowego, przy jednoczesnym zminimalizowaniu niekorzystnych skutków, które mogą pojawić się na skutek podjęcia współpracy z kimś, kto mógłby okazać się nieodpowiedni. Wiedza, a w szczególności wiedza o konkurencji czy kontrahentach, to w biznesie kapitał zdecydowanie bardziej cenny niż same pieniądze, które można stracić i odzyskać. Na informacji natomiast niemal w każdym przypadku można zarobić.

Rodzaje wywiadu gospodarczego
Jak już wzmiankowano powyżej, wywiad gospodarczy to dość szerokie pojęcie, dlatego też wyodrębniono kilka jego podstawowych rodzajów:

•    Wywiad konkurencyjny (competitive intelligence) – polega na pozyskiwaniu, analizie i przekazywaniu informacji na temat konkurencji. Czymś podobnym jest badanie rynku, które okazuje się być jednak nieco szerszym zagadnienie.

•    Wywiad biznesowy (business intelligence) – stanowi zestaw metod i procesów, które opierając się na technologiach informatycznych pozwalają na przekształcenie danych ilościowych na informacje ułatwiające podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych.

•    Wywiad ekonomiczny (economic intelligence) – jest związany z procesami zarządzania pozyskanymi już informacjami ekonomicznymi. Od poprzedniej formy wywiadu tę odróżnia przede wszystkim fakt, że informacje analizuje się w skali makro.

•    Należyta staranność (due intelligence) – jest to zespół pogłębionych analiz danego podmiotu gospodarczego, zakrojonych na szeroką skalę. Działania obejmują analizę m.in. sytuacji prawnej i podatkowej, zarządzania samą organizacją i kapitałem ludzkim, np. przed podpisaniem umowy dotyczącej przejęcia przedsiębiorstwa.

•    Wywiad handlowy lub wywiad komercyjny (commercial intelligence) – najbardziej rozbudowana forma wywiadu gospodarczego. Jest to legalne i oficjalne zbieranie i analizowanie informacji na temat poszczególnych podmiotów gospodarczych.

Wywiad gospodarczy to najczęściej po prostu coś w rodzaju analityki ekonomicznej, biznesowej, finansowej i prawnej. Jedynie forma competitive intelligence sprzyja przekraczaniu granic etycznych, a nawet prawnych, mogąc stać się tym samym jedną z form szpiegostwa gospodarczego.
Przeprowadzenie profesjonalnego i drobiazgowego wywiadu zleca się specjalistom, tzn. przede wszystkim wywiadowniom gospodarczym, a także firmom windykacyjnym, a także agencjom detektywistycznym. Ostatni z wymienionych podmiotów jest świetnie przygotowany do podejmowania tego rodzaju działań, dzięki podjęciu których możliwe okazuje się podejmowanie rozważnych kroków w biznesie. Zlecenie przeprowadzenia wywiadu gospodarczego to wyjątkowo mądre i przezorne posunięcie o charakterze profilaktycznym, na które bardzo wielu przedsiębiorców decyduje się przed podejmowaniem poważnych decyzji, za którymi mogą iść niebagatelne sumy. Informacje, w posiadanie których wchodzi się na drodze przeprowadzenia drobiazgowego wywiadu gospodarczego, okazują się niesłychanie i cenne i z całą pewnością pomagają przedsiębiorcom i inwestorom spać spokojnie. W biznesie niewiele rzeczy można pozostawić przypadkowi. Najczęściej konieczne okazuje się rozważne podejmowanie decyzji, które opiera się na konkretnych i sprawdzonych informacjach. W posiadanie odpowiedniej wiedzy można wejść całkiem prosto i legalnie, wynajmując odpowiednią firmę, która jest w stanie zdobyć i dokładnie przeanalizować uzyskane dane dotyczące przede wszystkim sytuacji finansowej, ekonomicznej, prawnej, kadrowej itd. poszczególnych przedsiębiorstw. Inwestowanie pieniędzy to niewątpliwie poważna kwestia, dlatego przed podjęciem decyzji warto dokładnie sprawdzić grunt, by móc oszacować, a także zminimalizować ryzyko niepowodzenia.