BLOG
Prywatny detektyw – przykładowe usługi
biuro detektywistyczne

Agencje detektywistyczne oferują swoim klientom dostęp do pełnej gamy usług. Jaką dokładnie obsługę mogą zaproponować? Kiedy warto skorzystać z ich pomocy?

Prywatny detektyw – obsługa klientów indywidualnych i biznesowych

Zdrada, ukrywanie majątku, ucieczka z domu, podejrzenie zamontowania podsłuchu – to tylko niektóre przypadki, gdy wsparcie prywatnego detektywa może okazać się niezbędne.

Usługi detektywistyczne są bardzo dużym wsparciem wtedy, gdy poszukiwane są wiarygodne informacje. Z takich usług korzystają zarówno osoby prywatne – klienci indywidualni, jak również przedsiębiorstwa.

Wśród głównych usług prywatnych agencji detektywistycznych znajdują się:

Obserwacja detektywistyczna

To usługa polegająca na obserwacji określonej osoby, osób, firmy czy obiektu. W takim przypadku prywatny detektyw pozyskuje wymagane informacje na podstawie obserwacji, w tym w formie zdjęć i filmów.

Gromadzenie materiału dowodowego

Ta usługa bardzo często wybierana jest przez małżonków, którzy podejrzewają zdradę. Wtedy agencja detektywistyczna śledzi wskazaną osobę i zbiera materiał dowodowy, na przykład w postaci nagrań czy zdjęć. Mogą one posłużyć podczas rozpraw sądowych.

Ustalenie miejsca zamieszkania

Dotyczy zarówno osób nieukrywających się, jak i ukrywających się, na przykład po popełnieniu przestępstwa. Agencje stosują różne metody, w tym obserwację, wywiad i analizę danych.

Ustalenie miejsca pracy

To usługa wybierana bardzo często przy sprawach o alimenty. Dowody o podjęciu pracy mogą być wykorzystane w sądzie.

Ustalenie majątku osoby prywatnej lub firmy

Usługa ta stosowana przy odzyskiwana długów, gdy dłużnik ukrywa swój majątek przed wierzycielem.

Wykrywanie podsłuchów, złośliwego oprogramowania, GPS-ów

Prywatny detektyw może wykryć zamontowane w domu czy w samochodzie podsłuchy i GPS-y służące do lokalizacji, a także złośliwe oprogramowanie zainstalowane na komputerze lub smartfonie, które może przejmować prywatne dane.

Jeśli zatem ważne jest pozyskanie wiarygodnych informacji, warto wybrać dobrą agencję detektywistyczną!