BLOG
USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
law 1

Prywatny detektyw a ochrona danych osobowych

Świadczenie usług detektywistycznych zawsze wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych. Należy podkreślić, że jest to związane chociażby z ustawową definicją odnoszącą się do szeroko pojętych usług detektywistycznych. W jej świetle tego typu działalność obejmuje przede wszystkim pozyskiwanie oraz przetwarzanie zdobytych danych na temat osób prywatnych, zdarzeń lub przedmiotów, a także przekazywanie ich swojemu zleceniodawcy. Wykwalifikowany detektyw ma prawo zajmować się sprawami o różnym charakterze, co automatycznie wiąże się z kontaktem z różnego rodzaju danymi osobowymi. Warto nieco bliżej przyjrzeć się tego typu usługom, mając na uwadze obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

Czy detektyw musi orientować się w aktualnych przepisach?

Prawne zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych nie są zrozumiałe dla laika – szczególnie, jeśli wcześniej nie miał z nimi do czynienia. Profesjonalny detektyw powinien mieć za sobą szkolenie, które przygotuje go do prowadzenia działalności detektywistycznej przy jednoczesnym uwzględnianiu przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Szkolenie obejmuje także zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystywania tak zwanych informacji niejawnych. Dzięki temu detektyw zapoznaje się z obowiązującymi przepisami z tego zakresu, co okaże się niezbędne podczas świadczenia konkretnych usług.

Podstawowe uprawnienia detektywa w zakresie ochrony danych osobowych

W świetle obowiązujących przepisów, osoba świadcząca usługi detektywistyczne posiada prawo do przetwarzania zdobytych danych osobowych. Działalność ta może być prowadzona także bez zgody osób, do których odnoszą się uzyskane informacje. Warunkiem jest prowadzenie sprawy w danym zakresie. Ważna jest osoba zleceniodawcy, który jest w tym względzie osobą decyzyjną. To od niego zależy, czy agencja detektywistyczna dalej będzie zajmowała się wyznaczoną sprawą, czy też zostanie zmuszona do przekazania jej innemu podmiotowi – może to być inny detektyw, który całkowicie przejmie dane zlecenie, lub podejmie współpracę. Detektyw ma obowiązek przekazania wszystkich zdobytych informacji na wyraźne życzenie zleceniodawcy. Może również je zniszczyć, gdy usługodawca zrezygnuje z nich lub nie zdecyduje się ich odebrać w określonym terminie.

Formalności dotyczące zniszczenia danych osobowych

Jeśli zleceniodawca każe detektywowi zniszczyć uzyskane dane osobowe, musi on pamiętać o zachowaniu stosownych formalności. Istotne jest sporządzenie oficjalnej notatki, która powinna widnieć w dokumentach dotyczących realizacji umowy. Muszą się w niej znaleźć dokładne informacje odnośnie przedmiotu zniszczenia oraz konkretnego sposobu jego realizacji. Ważna jest także data, w której to nastąpiło. Obowiązkowy jest podpis świadka, czyli osoby, przy której dane uległy zniszczeniu. Jeśli notatka dotyczy przekazywania zdobytych informacji innemu podmiotowi, podpis otrzymującej je osoby również jest priorytetem.

W jakich sytuacjach możliwe jest przetwarzanie danych osobowych?

Przepisy prawne uwzględniają konkretne sytuacje, w których prywatny detektyw ma prawo przetwarzać zdobyte dane. Jest to możliwe przede wszystkim wówczas, gdy zgodzi się na to osoba, której dane dotyczą. Istotny jest także obowiązek prawny, który może okazać się najważniejszą motywacją do przetwarzania danych. Ważna jest również treść umowy, jaka zobowiązuje do określonych czynności względem zdobytych informacji. W świetle prawa, wartość nadrzędną stanowi dobro publiczne – jeśli prowadzenie dalszych działań jest uzależnione od przetwarzania danych osobowych w dowolnym zakresie, mamy do tego pełne prawo. W przypadku przetwarzania danych z tytułu realizowania określonego zadania powierzonego przez odbiorcę danych, konieczne jest przestrzeganie podstawowych praw i wolności podmiotów, do których odnoszą się zdobyte informacje.

Warto zauważyć, że przetwarzanie danych jest możliwe także bez uzyskania zgody osoby, jeśli chwilowo nie można jej otrzymać. Wyznacznikiem jest wówczas konieczność podjęcia ochrony żywotnych interesów danego podmiotu. Zgodę otrzymuje się wówczas przy najbliższej sposobności.

Przykład możliwości przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych może odnosić się między innymi do działalności dotyczącej poszukiwania dłużników. Jeśli w grę wchodzą roszczenia odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej, przetwarzanie danych jest zgodne z prawem. Jeżeli na przykład detektyw reprezentuje wierzyciela, może on przekazywać dane osobowe dłużnika innym podmiotom, jeśli dzięki temu będzie mógł zrealizować zadanie związane z jego reprezentowaniem. W przypadku odzyskiwania długów, detektyw powinien wystąpić do wierzyciela o okazanie dokumentacji komorniczej.

Usługi detektywistyczne bez wątpienia wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych, jednakże zakres ich wykorzystywania jest zależny od specyfiki danego zlecenia. Profesjonalny detektyw doskonale zdaje sobie sprawę, gdzie leży granica korzystania ze zdobytych informacji. Nie bez znaczenia pozostaje odbyte przez niego szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.